This is an example of a HTML caption with a link.

Chuyên mục: Bài Viết Về Đức Phật

Từ mẫn với Phật tử

Đăng lúc: 12-06-2009 08:20:01 PM | Đã xem: 1068 | Phản hồi: 0

Một thời Thế Tôn trú ở Kimbilà, dạy các Tỷ kheo: Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ kheo, vị Tỷ kheo trú tại chỗ có lòng từ mẫn đối với các gia chủ. Thế nào là năm? Khích lệ tăng thượng giới; khiến chúng sống theo gương pháp; khi đến thăm người bệnh, an trú niệm cho người bệnh như sau: “Các vị hãy an trú niệm và hướng đến quả A la hán”; khi đại chúng Tỷ kheo đi đến từ nhiều địa phương khác nhau, vị ấy nói với các gia chủ đi đến như sau: “Nay đại chúng Tỷ kheo đã đến từ nhiều địa phương khác nhau.

Chuyên mục: Bài Viết Về Đức Phật

Từ mẫn với Phật tử

Đăng lúc: 10-06-2009 07:26:09 AM | Đã xem: 1092 | Phản hồi: 0

Một thời Thế Tôn trú ở Kimbilà, dạy các Tỷ kheo: Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ kheo, vị Tỷ kheo trú tại chỗ có lòng từ mẫn đối với các gia chủ. Thế nào là năm? Khích lệ tăng thượng giới; khiến chúng sống theo gương pháp; khi đến thăm người bệnh, an trú niệm cho người bệnh như sau: “Các vị hãy an trú niệm và hướng đến quả A la hán”; khi đại chúng Tỷ kheo đi đến từ nhiều địa phương khác nhau, vị ấy nói với các gia chủ đi đến như sau:

Chuyên mục: Bài Viết Về Đức Phật

Buôn bán thành công

Đăng lúc: 17-02-2009 03:55:19 PM | Đã xem: 1019 | Phản hồi: 0

Một thời, Thế Tôn trú tại Bàranàsi, chỗ Vườn Nai, gọi các Tỷ kheo:Thành tựu với ba chi phần, này các Tỷ kheo, người buôn bán không bao lâu đạt được về tài sản lớn mạnh và rộng lớn. Thế nào là ba? Ở đây, này các Tỷ kheo, người buôn bán có mắt, khéo phấn đấu và xây dựng được cơ bản. Thế nào là người buôn bán có mắt? Ở đây, này các Tỷ kheo, người buôn bán biết các thương phẩm. Vật này mua như vậy, bán như vậy, sẽ đưa lại tiền lời như vậy. Thế nào là người buôn bán khéo phấn đấu? Ở đây, này các Tỷ kheo, người thương gia khéo léo mua và bán các thương phẩm.

Chuyên mục: Bài Viết Về Đức Phật

Ân Phật

Đăng lúc: 22-01-2009 10:31:03 PM | Đã xem: 1117 | Phản hồi: 0

Chẳng biết tự bao giờ, bài thơ ấy đã in sâu vào trong tâm khảm của tôi. Mỗi lần nhắc lại, tôi không sao tránh khỏi niềm cảm xúc trào dâng. Nửa thương cho người xưa, nửa buồn cho thân mình cũng nhiều nghiệp chướng, tại gia cha mẹ chia lìa, anh em phân tán, xuất gia quá đỗi muộn màng ! Vì sao ?

Chuyên mục: Bài Viết Về Đức Phật

Đức Phật giữa đời thường

Đăng lúc: 22-01-2009 10:29:13 PM | Đã xem: 1148 | Phản hồi: 0

Ðức Phật là một con người, nhờ công phu tu tập, Ngài đã trở thành bậc giác ngộ ngay giữa cuộc đời này. Chính công hạnh bi trí tuệ của Ngài đã hướng Ngài đến với mọi người, mọi người đến với Ngài như là một lẽ thường tình từ bản tánh thường giác hằng thanh tịnh.

Chuyên mục: Bài Viết Về Đức Phật

Phật ở đâu

Đăng lúc: 22-01-2009 10:27:06 PM | Đã xem: 1275 | Phản hồi: 0

Người ta luôn hỏi câu này, Phật đã đi đâu và hiện nay ngài đang ở đâu? Đây là một câu hỏi rất khó trả lời cho những ai không có một sự tu tập về đời sống tâm linh. Bởi vì người đời thường nghĩ về cuộc sống theo cách của thế gian. Họ khó có thể hiểu được khái niệm một vị Phật. Vài nhà truyền giáo nào đó tiếp cận các Phật tử và nói rằng Phật không phải là một vị thần mà chỉ là một con người. Ngài đã chết và không còn nữa. Vậy thì làm sao người ta có thể tôn sùng một người cũng đã chết? Những chúng ta phải hiểu rằng, Đức Phật được tôn xưng là Thiên Nhân Sư, vị thầy của chư thiên và loài người. Bất cứ khi nào chư thiên có gặp khó khăn, họ đều gặp ngài để xin lời khuyên. Thế rồi họ nói rằng vị chúa tể của họ vẫn hằng sống, và đó là lý do tại sao người người cầu nguyện với Ngài.

Chuyên mục: Bài Viết Về Đức Phật

Kỷ niệm ngày Phật xuất gia

Đăng lúc: 22-01-2009 10:14:35 PM | Đã xem: 1361 | Phản hồi: 0

KỶ NIỆM

NGÀY ĐỨC PHẬT THÍCH CA XUẤT GIA

Chuyên mục: Bài Viết Về Đức Phật

Đức Phật đã xử sự như thế nào khi được cung kính, cúng dường

Đăng lúc: 22-01-2009 10:10:24 PM | Đã xem: 1094 | Phản hồi: 0

Chúng ta đã được biết Đức Phật đã thành công rực rỡ và xuất sắc trong sứ mệnh thuyết pháp độ sanh. Trong thời Ngài tại thế, Ngài đã hóa độ cho hai chúng xuất gia và tại gia của Ngài, khiến cho hàng nghìn, hàng vạn người chứng quả. Ngài còn nhiếp phục các ngoại đạo và tà giáo, khiến họ chấp nhận giáo lý của Ngài và trở thành Phật tử.

Chuyên mục: Bài Viết Về Đức Phật

Đức Phật con người của mọi thời đại

Đăng lúc: 22-01-2009 10:06:58 PM | Đã xem: 1008 | Phản hồi: 0

Gần 25 thế kỷ trôi qua, Đức Phật : một con người có thật trong lịch sử nhân loại - vẫn còn để lại những dấu ấn đầy tính nhân bản với những lời dạy của Ngài làm cho con người có nhiều suy tư về vị giáo chủ đã tuyên bố : "Con người và chỉ có con người mới có thể thực hiện những hoài bão lý tưởng hưóng đến Phật quả".

Chuyên mục: Bài Viết Về Đức Phật

Đức Phật con người vĩ đại

Đăng lúc: 22-01-2009 10:06:04 PM | Đã xem: 1079 | Phản hồi: 0

Đức Phật là một con người có nhân cách đặc biệt siêu phàm, có một không hai trong lịch sử của nhân loại. Một văn hào Âu châu nhận định rằng: “Không có nơi nào trong thế giới tôn giáo, sùng bái và tín ngưỡng mà chúng ta có thể tìm thấy một vị giáo chủ chói sáng như thế! Trong hàng loạt các vì sao, Ngài là vì tinh tú khổng lồ, vĩ đại nhất. Một số các khoa học gia, triết gia, các nhà văn hóa đã tuyên bố về Ngài "Con người vĩ đại nhất chưa từng có”. Ánh hào quang của vị Thầy vĩ đại này soi sáng cái thế giới đau khổ và tối tăm, giống như ngọn hải đăng hướng dẫn và soi sáng nhân loại”.

Chuyên mục: Bài Viết Về Đức Phật

Đức Phật Đại Việt Đản sinh

Đăng lúc: 22-01-2009 10:04:51 PM | Đã xem: 1176 | Phản hồi: 0

Nếu xứ sở Ấn Độ có Thái tử Tất Đạt Đa thị hiện Đản sinh, xuất gia tu hành, chứng ngộ thành Phật hiêu Thích Ca Mâu Ni thì ở nước Đại Việt có Thái tử Trần Khâm đời Trần đản sinh, về sau xuất gia, tu hành chứng ngộ và hoằng pháp được tôn vinh là Phật Biến Chiếu Tôn hay còn gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Tam Tổ thực lục ghi rằng Nhân Tông ra đời như là một vị Phật vừa gắn liền yếu tố huyền sử, vừa gắn liền yếu tố lịch sử, được tôn kính như là một nhân vật đầy đủ tính cách phi thường tuyệt bích của một vị giáo chủ.

Chuyên mục: Bài Viết Về Đức Phật

Đức Phật có phải là hóa thân của Thượng đế không?

Đăng lúc: 22-01-2009 10:02:44 PM | Đã xem: 1005 | Phản hồi: 0

Đức Phật không bao giờ tuyên bố Ngài là con hay sứ giả của thần linh Thượng đế. Đức Phật là một chúng sanh độc nhất đã phấn đấu cho quả vị tự giác ngộ vo thượng. Không có một ai mà ngài xem như là bậc đạo sư của mình. Nhờ vào những nỗ lực cá nhân, Ngài tu tập hạnh Thập độ ba la mật: Bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, trí tuệ, kiên định, từ tâm, xuất ly, chân thật và xả. Thông qua sự thanh tịnh tâm thức, ngài đã mở những cánh cửa đưa đến tất cả các tri kiến. Ngài chứng biết tất cả các pháp được biết, tu tập tất cả những pháp môn được tu tập và đoạn trừ tất cả các lậu hoặc phải được đoạn trừ.

Chuyên mục: Bài Viết Về Đức Phật

Mùa Xuân đi tìm dấu chân Đức Phật

Đăng lúc: 22-01-2009 09:33:54 PM | Đã xem: 1122 | Phản hồi: 0

Nhớ nghĩ đến cuộc đời giáo hóa độ sinh của Đức Phật, chúng ta hình dung ra những phong cảnh từng lưu dấu ấn của Ngài, quả thật là trong lành, tuyệt đẹp vô cùng. Thật vậy, xuất hiện trên thế gian này, Đức Phật đã chọn một cảnh thiên nhiên đơn giản, nhưng tràn đầy sức sống. Đó là khu vườn Lâm Tỳ Ni, Ngài đản sanh dưới cây Vô ưu trong vườn này. Khi phát tâm đi tìm chân lý, Ngài đã trải qua 11 năm thiết thân thể nghiệm ở núi rừng. Và phút giây mà Đức Phật chứng quả Vô thượng Chánh đẳng giác, sự thành đạo huy hoàng của Ngài cũng đã ghi dấu ở cảnh hùng vĩ của núi rừng, dưới cội cây Bồ đề.

Chuyên mục: Bài Viết Về Đức Phật

Lòng chân thành của đức Phật

Đăng lúc: 22-01-2009 09:02:04 PM | Đã xem: 987 | Phản hồi: 0

Trong kinh kể lại, đêm Thế Tôn thành đạo dưới cội bồ đề, cõi Ta bà mưa hoa, nhạc trời vang lừng, trần gian ngập tràn trong ánh sáng giác ngộ của Như Lai, vui không tưởng được. Nhưng lạ thay, ngay lúc ấy Thế Tôn lại muốn nhập diệt, một quyết định trái ngược với ý chí xuất gia ban đầu. Rõ ràng hôm vượt thành xuất gia, Thế Tôn đã vì muôn loài mà quyết lòng tìm đường giải thoát, bỗng dưng bây giờ Ngài đổi ý. Chẳng lẽ Ðức Phật không còn thương chúng sanh nữa sao?

Chuyên mục: Bài Viết Về Đức Phật

Đức Phật - Nơi quy ngưỡng của tâm hồn nhân loại

Đăng lúc: 22-01-2009 09:00:55 PM | Đã xem: 1075 | Phản hồi: 0

“Đức Phật có cá tính rất đặc biệt đến độ ngày nay người ta vẫn còn nhớ như in mỗi khi nghĩ đến Ngài. Ngài là mẫu người hoàn chỉnh của sự uy nghiêm, thanh thản và dịu dàng, vô vàn trìu mến chúng sinh và thương cảm những kẻ bất hạnh, một con người hoàn toàn tự do về tinh thần và không hề có chút định kiến đối với bất cứ ai”. Đức Phật ra đời ở Ấn Độ khoảng thế kỷ thứ VI trước Tây lịch và đã có những cống hiến to lớn cho cuộc đời.

Chuyên mục: Bài Viết Về Đức Phật

Đức Phật Của Tuổi Thơ

Đăng lúc: 22-01-2009 08:59:29 PM | Đã xem: 1108 | Phản hồi: 0

Chẳng biết hình ảnh Đức Phật đi vào trong tôi từ lúc nào. Tôi chỉ biết tôi được sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống “kính Phật trọng Tăng”, và những gì bà nội tôi thể hiện trong nếp sống của bà đã khiến cho tôi khắc sâu một hình ảnh tuyệt đẹp về Đức Phật và đạo Phật… Với ký ức tuổi thơ, tôi mường tượng Đức Phật là một đấng nào đó ở trong cõi xa xăm, huyền bí và có nhiều phép mầu thông qua những câu chuyện đạo và chuyện cổ tích về Phật giáo như “Tấm Cám”, cây nêu ngày Tết.

Chuyên mục: Bài Viết Về Đức Phật

Đời Sống Hằng Ngày Của Đức Phật

Đăng lúc: 22-01-2009 08:57:24 PM | Đã xem: 903 | Phản hồi: 0

Đức Phật có thể được xem là vị giáo chủ hoạt động tích cực và nhiệt thành nhứt trên thế gian. Ngài luôn luôn bận rộn với công việc đạo pháp trọn ngày, trừ những lúc phải để ý đến vài nhu cầu vật chất. Chương trình hoạt động của Ngài được sắp xếp rất có qui củ và mực thước. Đời sống bên trong là tham thiền nhập định và chứng nghiệm hạnh phúc Niết-Bàn, còn bên ngoài là phục vụ vị tha, nâng đỡ phẩm hạnh của chúng sanh trong khắp thế gian.

Chuyên mục: Bài Viết Về Đức Phật

Đức Phật Đản Sanh - Suối Nguồn Hạnh Phúc

Đăng lúc: 21-12-2008 04:34:25 PM | Đã xem: 859 | Phản hồi: 0

Giữa cơn lốc biến động xã hội đầy kịch tính của cuối thế kỷ 20, trước sự sụp đổ của con người đối với các vấn đề khủng hoảng sinh thái tâm linh và môi trường, mùa Phật lại trở về như nguồn suối hạnh phúc chảy vào tâm thức mọi người. Thật ra, đấng Thế Tôn không phải Đản sanh trong vườn Lâm Tỳ Ni xứ Ấn Độ cách đây 2500 năm về trước, mà đức Phật thị hiện trong lòng chúng ta từng giờ, từng giây phút, mỗi ngày.

 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 121
  • Khách viếng thăm: 39
  • Thành viên online: 1
  • Máy chủ tìm kiếm: 81
  • Hôm nay: 7110
  • Tháng hiện tại: 163348
  • Tổng lượt truy cập: 14406681