This is an example of a HTML caption with a link.
Kinh Hoằng Ðạo Quảng Hiển Tam Muội - quyển 4 - phẩm 9

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Hoằng Ðạo Quảng Hiển Tam Muội - quyển 4 - phẩm 9

Đăng lúc: 05-10-2015 08:38:16 AM | Đã xem: 616 | Phản hồi: 0

9/ Phẩm pháp nhãn không khởi

Kinh Hoằng Ðạo Quảng Hiển Tam Muội - quyển 3 - phẩm 8

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Hoằng Ðạo Quảng Hiển Tam Muội - quyển 3 - phẩm 8

Đăng lúc: 03-10-2015 02:08:04 PM | Đã xem: 619 | Phản hồi: 0

8/ Giải quyết các nghi nạn

Kinh Hoằng Ðạo Quảng Hiển Tam Muội - quyển 3 - phẩm 7

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Hoằng Ðạo Quảng Hiển Tam Muội - quyển 3 - phẩm 7

Đăng lúc: 01-10-2015 04:49:23 PM | Đã xem: 593 | Phản hồi: 0

7/ Phẩm Chuyển Pháp Luân

Kinh Hoằng Ðạo Quảng Hiển Tam Muội - quyển 3 - phẩm 6

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Hoằng Ðạo Quảng Hiển Tam Muội - quyển 3 - phẩm 6

Đăng lúc: 28-09-2015 07:47:23 PM | Đã xem: 657 | Phản hồi: 0

6/ Do lòng tin gặp chính pháp

Kinh Hoằng Ðạo Quảng Hiển Tam Muội - quyển 2 - phẩm 5

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Hoằng Ðạo Quảng Hiển Tam Muội - quyển 2 - phẩm 5

Đăng lúc: 26-09-2015 10:54:39 AM | Đã xem: 602 | Phản hồi: 0

5. Phẩm Hạnh Vô Dục

Kinh Hoằng Ðạo Quảng Hiển Tam Muội - quyển 2 - phẩm 4

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Hoằng Ðạo Quảng Hiển Tam Muội - quyển 2 - phẩm 4

Đăng lúc: 22-09-2015 08:46:51 AM | Đã xem: 638 | Phản hồi: 0

Khi ấy A Nậu Ðạt tự mình cùng với các quyến thuộc, cúi lại đức Thế Tôn, quỳ gối chắp tay bạch đức Phật:

Kinh Hoằng Ðạo Quảng Hiển Tam Muội - quyển 1 - phẩm 3

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Hoằng Ðạo Quảng Hiển Tam Muội - quyển 1 - phẩm 3

Đăng lúc: 18-09-2015 07:56:24 AM | Đã xem: 617 | Phản hồi: 0

3. Phẩm Đạo Vô Tập

Kinh Hoằng Ðạo Quảng Hiển Tam Muội - quyển 1 - phẩm 2

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Hoằng Ðạo Quảng Hiển Tam Muội - quyển 1 - phẩm 2

Đăng lúc: 16-09-2015 08:21:13 AM | Đã xem: 664 | Phản hồi: 0

2.PHẨM THANH TỊNH ÐẠO

Kinh Hoằng Ðạo Quảng Hiển Tam Muội - quyển 1 - phẩm 1

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Hoằng Ðạo Quảng Hiển Tam Muội - quyển 1 - phẩm 1

Đăng lúc: 13-09-2015 09:40:21 AM | Đã xem: 713 | Phản hồi: 0

1/ Phẩm Được Tâm Phổ Trí

Kinh Lương Hoàng Sám - Tán Phật chú nguyện

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Lương Hoàng Sám - Tán Phật chú nguyện

Đăng lúc: 11-09-2015 09:43:19 AM | Đã xem: 783 | Phản hồi: 0

Đa già a già độ, a la ha tam miệu tam Phật đà, mười hiệu đầy đủ, độ người vô lượng dứt sạch sanh tử.

Kinh Lương Hoàng Sám - Phần Chúc Lụy

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Lương Hoàng Sám - Phần Chúc Lụy

Đăng lúc: 09-09-2015 02:00:55 PM | Đã xem: 765 | Phản hồi: 0

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng, đã vì chúng sanh trong bốn loài, sáu đường mà phát thệ nguyện rồi.

Kinh Lương Hoàng Sám - Chư hạnh pháp môn

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Lương Hoàng Sám - Chư hạnh pháp môn

Đăng lúc: 07-09-2015 08:07:44 AM | Đã xem: 723 | Phản hồi: 0

Lại nguyện xin hết thảy chúng sanh trong bốn loài sáu đường khắp mười phương, từ khi phát nguyện nầy về sau, tất cả chúng sanh đều đầy đủ chư hạnh phàp môn:

Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 39 Phát nguyện về khẩu nghiệp

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 39 Phát nguyện về khẩu nghiệp

Đăng lúc: 04-09-2015 03:37:49 PM | Đã xem: 627 | Phản hồi: 0

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng, rộng ra cho đến hết thảy chúng sanh trong bốn loài sáu đường khắp mười phương, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, miệng thường không hủy báng Tam bảo.

Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 39 Phát nguyện về ý căn

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 39 Phát nguyện về ý căn

Đăng lúc: 01-09-2015 09:06:19 AM | Đã xem: 548 | Phản hồi: 0

Lại nguyện ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng, rộng ra cho đến hết thảy chúng sanh trong bốn loài sáu đường, ở khắp mười phương.

Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 39 Phát nguyện về thân căn

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 39 Phát nguyện về thân căn

Đăng lúc: 30-08-2015 09:11:35 AM | Đã xem: 565 | Phản hồi: 0

Lại nguyện ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng, rộng ra cho đến hết thảy chúng sanh trong bốn loài, sáu đường ở khắp mười phương.

Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 39 Phát nguyện về thiệt căn

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 39 Phát nguyện về thiệt căn

Đăng lúc: 25-08-2015 11:09:19 AM | Đã xem: 579 | Phản hồi: 0

Lại nguyện xin ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng, rộng ra cho đến hết thảy chúng sanh trong sáu đường, khắp mười phương.

Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 39 Phát nguyện về tỵ căn

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 39 Phát nguyện về tỵ căn

Đăng lúc: 22-08-2015 06:45:22 AM | Đã xem: 1887 | Phản hồi: 0

Ngày nay nguyện xin Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng rộng ra khắp hết thảy chúng sanh trong bốn loài sáu đường, cùng tận mười phương, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật.

Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 39 Phát nguyện về nhĩ căn

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 39 Phát nguyện về nhĩ căn

Đăng lúc: 20-08-2015 08:18:16 AM | Đã xem: 605 | Phản hồi: 0

Lại nguyện ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng và rộng ra khắp hết thảy chúng sanh trong bốn loài sáu đường ở khắp mười phương từ nay trở đi cho đến ngày thành đạo, tai thường không nghe tiếng khóc lóc buồn rầu đau khổ.

Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 39 Phát nguyện về nhãn căn

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 39 Phát nguyện về nhãn căn

Đăng lúc: 18-08-2015 09:02:07 AM | Đã xem: 634 | Phản hồi: 0

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng đã phát tâm hồi hướng rồi, thứ lại phát nguyện như thế nầy:

Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 38 Bồ tát hồi hướng

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 38 Bồ tát hồi hướng

Đăng lúc: 15-08-2015 09:31:34 AM | Đã xem: 884 | Phản hồi: 0

Ngày nay Đại chúng đã cùng nhau chịu khó nhọc, chịu cực khổ tu tập được vô lượng căn lành như vậy, bây giờ mỗi người lại nên suy nghĩ như thế nầy:

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 ... 47 48 49  Trang sau
 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 54
  • Khách viếng thăm: 51
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 5046
  • Tháng hiện tại: 171626
  • Tổng lượt truy cập: 14116718