This is an example of a HTML caption with a link.

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Thiện Sinh

Đăng lúc: 15-09-2009 09:02:48 AM | Đã xem: 937 | Phản hồi: 0

Tôi nghe như vầy, một thời đức Phật cùng 1250 đại Tỳ-kheo ngự tại núi Kỳ Xà Quật, xứ La Duyệt Kỳ. Đức Thế Tôn đắp y mang bát vào thành khất thực, thấy con ông trưởng giả tắm rửa sạch sẽ, một lòng thành kính lễ bái sáu phương. Đức Thế Tôn hỏi lý do. Bạch rằng: Cha con trước khi lâm chung, dạy con hằng ngày lễ bái như thế.

Chuyên mục: Kinh Tạng

Phật Thuyết Kinh Vô Thường

Đăng lúc: 13-09-2009 07:31:25 AM | Đã xem: 827 | Phản hồi: 0

Tôi nghe như vầy, một thời đức Phật ở tại thành Thất La Phiệt, trong rừng Thệ Đa, vườn của ông Cấp Cô Độc. Khi ấy, Phật bảo các vị tỳ kheo rằng ở trong thế gian có ba pháp không đáng mến, không thông suốt, không đáng nghĩ đến, không vừa ý. Ba pháp đó là gì? Đó là già, bịnh, chết. Này các tỳ kheo! Già bịnh chết này ở thế gian thật không đáng mến, không thông suốt, không đáng nghĩ đến, không vừa ý.

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Văn Thù Sư Lợi Thỉnh Vấn Bồ Đề

Đăng lúc: 11-09-2009 08:26:10 AM | Đã xem: 906 | Phản hồi: 0

Chính tôi được nghe, vào một thời kia, khi đức Phật mới chứng được đạo-quả ở tại ngôi đền trên núi Già-Da(3), nước Ma-già-đà (4), cùng với một nghìn chúng Đại-Tỳ-Khưu. Và, các vị này trước kia đều là thuộc phái các vị Tiên-nhân bện tóc. Các vị đều là bậc A-la-hán, việc làm đã xong, tâm được tự-tại, lợi mình đã được, hết mọi hữu-kết (5)và đã chứng được chính-trí giải-thoát.

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Nhân Quả Ba Đời

Đăng lúc: 09-09-2009 09:28:30 AM | Đã xem: 859 | Phản hồi: 0

Một hôm, Tôn giả A Nan Đà, ở trên hội Linh Sơn cùng với một ngàn hai trăm năm mươi đại Tỳ Kheo câu hội. Khi ấy A Nan Đà Tôn giả, chắp tay đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng, rồi quỳ xuống thưa thỉnh đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn rằng:

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Thủy Dụ

Đăng lúc: 06-09-2009 04:38:30 PM | Đã xem: 846 | Phản hồi: 0

Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ, những lúc nóng bức mà không có nước thì chúng ta khổ.

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Diệt trừ phiền giận

Đăng lúc: 04-09-2009 02:52:48 PM | Đã xem: 904 | Phản hồi: 0

Đây là những điều tôi đã được nghe, hồi Phật còn cư trú trong tu viện Cấp Cô Độc, rừng Thắng Lâm, tại thành Xá Vệ. Hôm ấy, tôn giả Xá Lợi Phất nói với các vị khất sĩ: "Này các bạn đồng tu, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị về năm phương pháp diệt trừ phiền giận. Xin các bạn lắng nghe và chiêm nghiệm. Các vị khất sĩ vâng lời và lắng nghe.

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Vu Lan Bồn

Đăng lúc: 02-09-2009 07:09:03 AM | Đã xem: 923 | Phản hồi: 0

Phật nói Kinh Vu Lan Bồn
Ta từng nghe lời tạc như vầy:
Một thuở nọ Thế-tôn an-trụ
Xá-vệ thành Kỳ-thụ viên trung,
Mục-liên mới đặng lục-thông,
Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm-luân.

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Cư Sĩ Tại Gia

Đăng lúc: 31-08-2009 11:17:07 AM | Đã xem: 806 | Phản hồi: 0

Đây là những điều tôi nghe Đức Phật nói vào một thời mà Người còn lưu trú tại tu viện Cấp Cô Độc, trong vườn cây Kỳ-đà. Hôm ấy cư sĩ Cấp Cô Độc cùng với năm trăm vị cư sĩ khác đã tìm đến nơi cư ngụ của thầy Xá-lợi-phất. Các vị cúi đầu làm lễ thầy và ngồi xuống một bên. Tôn giả Xá-lợi-phất đã sử dụng nhiều phương tiện khéo léo để thuyết pháp cho các vị cư sĩ này, đem lại cho họ niềm vui và làm phát khởi nơi họ niềm khát ngưỡng đối với ba Ngôi Báu và sự hành trì chánh pháp.

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Đại Báo Trọng Ân Phụ Mẫu

Đăng lúc: 29-08-2009 08:27:02 AM | Đã xem: 875 | Phản hồi: 0

Tôi nghe thế này: một khi Phật ở, trong một Tịnh Xá, vườn Cấp-Cô-Độc, cây của Kỳ-Đà, cùng các Tăng-già, có trên hai vạn, thêm tám nghìn người, cùng chư Bồ-Tát. Bấy giờ Thế-Tôn, cùng với đại chúng, nhân buổi nhàn du, đi về phía Nam, thấy đống xương khô chất cao như núi, Đức Phật Thế Tôn, liền sụp lạy ngay, đống xương khô ấy. Tôi bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, Ngài ở trên ngôi, chí Tôn chí Quý, Thầy cả ba cõi, Cha lành bốn loài, thiên thượng nhân gian, thảy đều tôn kính, sao Ngài lại lễ, đống xương khô kia?

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Phật Ngữ

Đăng lúc: 27-08-2009 09:40:07 PM | Đã xem: 939 | Phản hồi: 0

Tôi nghe như vầy, một thời Đức Thế Tôn trú tại Tỳ Da Ly Đại Lâm Lầu Các Thượng, cùng chúng Đại Tỳ Kheo tám nghìn vị vân tập, chư Đại Bồ Tát tám mươi bốn nghìn, lại có vô lượng nhơn chúng Hữu học và Vô học, vây quanh Đức Phật để nghe pháp. Bấy giờ trong hội có một vị Bồ tát tên là Uy Đức Thượng Vương, từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa sang y phục, trịch áo bày vai hữu, gối hữu chấm đất, chắp tay hướng Phật bạch rằng: Thế Tôn, Như Lai trước thuyết Phật Ngữ Tu Đa La Chư Kinh, lại có nói rằng không phải Phật ngữ.

  Trang trước  1 2 3 ... 47 48 49
 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 31
  • Khách viếng thăm: 27
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 986
  • Tháng hiện tại: 98188
  • Tổng lượt truy cập: 14558420