This is an example of a HTML caption with a link.

Chuyên mục: Tư vấn - Sống Đạo

TẠI SAO CHUỖI TRÀNG HẠT LẠI DÙNG 108 HẠT

Đăng lúc: 23-01-2009 07:56:49 AM | Đã xem: 650 | Phản hồi: 0

Phật giáo nhìn vào sự hình thành của con người ở ba trạng thái kết hợp nhau là tâm, sinh và vật lý. Hay nói bằng danh từ Phật học là sự duyên hợp của ngũ uẩn, tứ đại; hoặc căn, trần và thức. Căn là nói về sinh lý, trần là vật lý, và thức là tâm lý. Căn, trần và thức tụ hội nhau để tồn tại. Nếu lìa một chỉ còn hai thì thế giới sẽ không tồn tại. Vậy căn, trần, thức là gì?

Chuyên mục: Tư vấn - Sống Đạo

PHÁP AN CƯ CỦA CHƯ TĂNG

Đăng lúc: 23-01-2009 07:24:38 AM | Đã xem: 581 | Phản hồi: 0

Các Tỳ-kheo thực hành pháp an cư, là biểu hiện mẫu mực đời sống ly dục, tịch tịnh của một vị A-la-hán. Đời sống ấy được thực hành miên mật đầy đủ bốn chất liệu thanh tịnh.

Ý Nghĩa và Duyên khởi

Sau khi thành đạo, từ duới gốc cây Bồ-đề, đức Thế Tôn đến vườn Nai, chuyển vận bánh xe chính pháp Tứ thánh đế, độ năm anh em Kiều-trần-như (1), từ đó Phật, Pháp và Tăng hiện hữu đầy đủ cả hai mặt lý và sự trong thế gian, làm chỗ nương tựa phước đức và trí tuệ cho hai thế giới nhân và thiên, nhằm hướng đến đời sống giải thoát, giác ngộ.

Chuyên mục: Tư vấn - Sống Đạo

Bỏ tất cả là được tất cả

Đăng lúc: 23-01-2009 07:21:49 AM | Đã xem: 653 | Phản hồi: 0

Hôm nay tôi sẽ giảng về đề tài "Bỏ tất cả là được tất cả". Nhưng để làm rõ hơn ý nghĩa của đề tài này, tôi sẽ nói phản đề lại "Được tất cả là mất tất cả" để quí vị dễ đối chiếu. Tại sao "Được tất cả là mất tất cả"? Hiện giờ chúng ta thấy ở thế gian, có người muốn gì, làm gì đều được thành công.

Muốn tạo được cái nhà liền được cái nhà, muốn có chiếc xe hơi liền được chiếc xe hơi, muốn có danh vọng liền được danh vọng, muốn có tài sản liền được tài sản. Tóm lại muốn gì được nấy.

Chuyên mục: Tư vấn - Sống Đạo

Làm Thế Nào Được Tự Do Sinh Tử

Đăng lúc: 23-01-2009 07:20:03 AM | Đã xem: 504 | Phản hồi: 0

Chúng ta học Phật là để hiểu rõ về tiến trình sanh tử, rồi sau đó chúng ta tu hành mà giải thoát sanh tử. Chuyện sống chết nếu chưa hiểu rõ thì chúng ta làm việc gì cũng chẳng có ý nghĩa. Cho nên, quý vị là người học Phật, trước hết nên nhận thức rõ ràng về vấn đề căn bản nầy. Quý vị phải hiểu rõ là mình sanh ra như thế nào và chết đi như thế nào, đồng thời cũng phải hiểu rõ nhiệm vụ làm người là như thế nào. Nếu quý vị hiểu rõ những nhiệm vụ nầy rồi, thì quý vị sẽ không còn hồ đồ nữa.

Chuyên mục: Tư vấn - Sống Đạo

Đãi Cát Tìm Vàng

Đăng lúc: 23-01-2009 07:18:33 AM | Đã xem: 640 | Phản hồi: 0

Tôi đến chùa Việt Nam lần này là lần thứ hai. Năm 1994 tôi có đến và giảng tại đây, khi ấy ngôi chùa còn đơn sơ lắm. Thấy thế, tôi thầm ước mong chùa Việt Nam tại đây sẽ được khang trang hùng vĩ hơn, chớ không thể đơn sơ như vầy. Sáu năm sau, quả như lòng mong ước của tôi, thầy Trụ trì và toàn thể Phật tử đã chung sức chung lòng, xây dựng ngôi chùa khang trang như hôm nay, thật đáng vui mừng cho người Việt Nam chúng ta.

Chuyên mục: Tư vấn - Sống Đạo

Tinh thần tự do của Phật giáo

Đăng lúc: 23-01-2009 07:16:58 AM | Đã xem: 620 | Phản hồi: 0

Nói đến “Tinh thần tự do của Phật giáo” là đề cập đến một vấn đề bao la sâu thẳm, chúng ta chỉ có thể nêu lên đây những quan điểm để nhận thức mà thôi.

“Tất cả nước biển đều thuần một vị, vị mặn. Tất cả giáo lý của ta chỉ thuần một vị, vị giải thoát”, lời Phật dạy.

Chuyên mục: Tư vấn - Sống Đạo

Mê và Giác

Đăng lúc: 23-01-2009 07:15:01 AM | Đã xem: 677 | Phản hồi: 0

Đạo Phật là đạo giác ngộ. Tiếng Phạn Buddha, Trung Hoa dịch âm là Phật Đà, dịch nghĩa là “người giác ngộ”. Cho nên đạo Phật là con đường đưa chúng ta tới giác ngộ, lấy giác gộ làm nền tảng, không giống như những tôn giác khác, lấy lòng tin làm căn bản. Vì vậy đệ tử tu theo Phật gọi là Phật tử, chú không gọi “Tín đồ đạo Phật”. Phật là giác, tử là con, Phật tử là con Bậc Giác Ngộ. Không thể Cha giác ngộ mà Con mê muội được. Vì vậy Phật tử khi tu phải thấy lẽ thật, thấy chân lý Đức Phật đã dạy để được giác ngộ. Cho nên khi giác là tinh thần của Phật tử, còn mê là tinh thần của chúng sanh.

Chuyên mục: Tư vấn - Sống Đạo

Bản Ngã Là Gốc Của Khổ Đau & Bất Công

Đăng lúc: 23-01-2009 07:13:23 AM | Đã xem: 550 | Phản hồi: 0

Trên cõi đời này, tất cả chúng ta dù lớn hay nhỏ, ai cũng như ai đều thấy mình (bản ngã) là quan trọng; cho mình là trung tâm của vũ trụ, nên xem thường mọi người và muốn mọi người quí trọng mình, hướng về mình. Đó là cái bệnh rất lớn làm cho con người đau khổ. Thế nên Phật thuyết giáo chỉ dạy cho chúng ta là phải buông xả kiến chấp về bản ngã, để thoát khỏi mọi khổ đau. Người chấp ngã chẳng những không thấu đạt chân lý mà còn đặt để ra nhiều điều bất công sai lầm khiến cho người vật phải khổ đau vì mình.

Chuyên mục: Tư vấn - Sống Đạo

Tu Tâm

Đăng lúc: 23-01-2009 07:11:08 AM | Đã xem: 685 | Phản hồi: 0

Tu tâm Là Một vấn đề quan trọng:

Người đời hung dữ, vì chẳng biết tu tâm
Gia đình không hạnh phúc, vì chẳng biết tu tâm;
Xóm, làng hay rầy rà kiện cáo vì dân quê chẳng biết tu tâm;
Thế giới chiến tranh, tương tàn tương sát, vì nhân loại chẳng biết tu tâm;
Phật tử tu hành bị thối chuyển, vì chẳng biết tu tâm.

Chuyên mục: Tư vấn - Sống Đạo

Thờ Phật, Lạy Phật, Cúng Phật

Đăng lúc: 23-01-2009 07:08:38 AM | Đã xem: 559 | Phản hồi: 0

A. Mở Ðề

Xưa nay, những bậc có công ơn lớn đối với Quốc gia, xã hội đều được tôn sùng, nhưỡng mộ. Sự tôn sùng ngưỡng mộ này do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính là lòng tri ân và sự mong muốn được noi theo gương sáng. Tục ngữ có câu: "Ăn trái phải nhớ kẻ trồng cây, uống nước phải nhớ người đào giếng". Lòng tri ân là một đức tính quí báu, mà những người có chút công bằng không thể thiếu được.

Chuyên mục: Tư vấn - Sống Đạo

Tu là Cầu bình an hay sửa đổi xấu thành tốt

Đăng lúc: 23-01-2009 07:03:46 AM | Đã xem: 636 | Phản hồi: 0

Trong Phật Tử chúng ta ngày nay đa số không hiểu rõ chữ tu, nên ứng dụng sai lầm một cách đáng thương. Khi đến chùa qui y, họ thầm nghĩ từ đây về sau được Phật hộ độ cho mình khoẻ mạnh, gia đình mình an ổn, mọi mong cầu được như ý, khi chết được Phật rước về cõi Phật... Chớ họ không hiểu rằng, kể từ ngày qui y Tam Bảo là tự mình quyết tâm chừa bỏ những thói hư tật xấu, mình quyết thắng mọi tâm niệm, hành động đê hèn ác độc của mình tạo dựng đầy đủ phước lành để chết được sanh về cõi Phật. Họ đinh ninh trong lòng TU là nương tựa Tam Bảo, là van xin với Phật, là thỏa mãn mọi mong cầu, là an lành suốt cuộc đời..., nên trở thành yếu hèn ỷ lại, mất hết ý nghĩa chữ TU.

Chuyên mục: Tư vấn - Sống Đạo

Chúng Ta đi Chùa để Cầu Xin hay Tu học theo Phật

Đăng lúc: 23-01-2009 07:02:07 AM | Đã xem: 649 | Phản hồi: 0

Bài giảng hôm nay, chúng tôi sẽ giảng đề tài rất bình dị là: "Chúng ta đi chùa để cầu xin hay để tu học theo Phật?" Ðây là một đề tài có thể nói rất gần với quí Phật tử.

Quí Phật tử xét thật kỹ xem từ trước đến giờ, chúng ta đi chùa là vì cầu xin hay để tu học theo Phật? Ða số đều cầu xin, phải không? Mỗi khi đến chùa, Phật tử hoặc là cúng hoa quả hoặc là cúng nhang đèn. Khi cúng rồi, quí vị quì xuống nguyện Phật cho gia đình con bình an, cho con cháu con thi đậu, cho tất cả trong gia quyến đều gặp may mắn v.v... như thế là xin hay tu?

Chuyên mục: Tư vấn - Sống Đạo

Mình là cái gì ?

Đăng lúc: 23-01-2009 07:00:01 AM | Đã xem: 560 | Phản hồi: 0

Hôm nay, đạo tràng Thái Tuệ về Thiền viện Trúc Lâm cúng dường mùa an cư, quí thầy có ít lời nhắc nhở cho đạo tràng để quí vị tinh tấn tu hành.

Là người Phật tử, quí vị vừa lo sinh sống cho gia đình, vừa lo tu hành, đồng thời giúp đỡ huynh đệ chung quanh cùng biết tu, đó là duyên tốt. Vì vậy tôi sẽ nhắc nhở thêm cho quí Phật tử những điểm trọng yếu trong Phật pháp.

Chuyên mục: Tư vấn - Sống Đạo

Đạo Phật bi quan hay lạc quan

Đăng lúc: 23-01-2009 06:57:30 AM | Đã xem: 533 | Phản hồi: 0

Hôm nay chúng tôi xin nói qua và giải thích thêm về bản chất của Đạo Phật để quí Phật tử thấy rõ đạo Phật là bi quan hay lạc quan. Đây là vấn đề mà nhiều người muốn biết, nhưng Phật tử chúng ta đa số vẫn chưa giải nổi. Chúng tôi sẽ nói rõ để quí Phật tử hiểu cho thật đúng với tinh thần của đạo Phật, tránh bị người xuyên tạc, hiểu lầm. Trước hết, chúng tôi nói đến quan niệm mà đa số người hiểu lầm cho rằng đạo Phật là bi quan.

Chuyên mục: Tư vấn - Sống Đạo

Cuộc Đời Là Mâu Thuẫn

Đăng lúc: 23-01-2009 06:54:54 AM | Đã xem: 632 | Phản hồi: 0

“Cuộc đời là những mâu thuẫn”, ở đây tôi không nói những gì cao siêu lắm mà nói về những kinh nghiệm sống của người Phật tử và người tu. Chúng ta sống như thế nào để cho cuộc đời được an lành tự tại, không bị những đau khổ làm ray rứt, đó là chủ yếu. Mới nghe qua rất lạ nhưng xét kỹ thì đó là sự thật. Bởi vì người Phật tử tại gia cũng như người xuất gia luôn luôn có những thứ buồn phiền. Than tại sao ở gia đình mình không có ý chí thống nhất với nhau, hoặc ở trong chùa sao không đồng tâm hiệp lực với nhau. Tập thể nào cũng có những chuyện như vậy hết.

Chuyên mục: Tư vấn - Sống Đạo

Ý nghĩa hoa Sen trong Phật Giáo

Đăng lúc: 23-01-2009 06:52:11 AM | Đã xem: 840 | Phản hồi: 0

Đọc sử Phật chúng ta thấy Phật xuất gia tu lúc gần thành đạo Ngài đến cội Bồ đề trải cỏ Kiết tường làm tòa ngồi thiền, sau đó Ngài thành Phật . Nhưng sau khi Phật Niết bàn, chúng ta lại thấy ở các chùa thờ tượng Ngài ngồi trên đài sen và cả tượng Phật đản sanh cũng đi bảy bước trên đài sen . Người sau làm như thế có trái với lẽ thật không ? Hoa sen có ý nghĩa gì mà đạo Phật làm như thế ?

Chuyên mục: Tư vấn - Sống Đạo

Tìm hiểu Ngày Sanh của Đức Phật Thích Ca

Đăng lúc: 23-01-2009 06:48:17 AM | Đã xem: 603 | Phản hồi: 0

Trong một cơ hội trước, tác giả đã có dịp trình bày về năm sanh của đức Phật ("Tìm hiểu Năm sanh xác thật của Đức Phật Thích-ca", Tạp chí Hoa Sen, California). Như ta đã thấy, truy tầm năm sanh của đức Phật rất khó, chưa ai tìm ra được dữ kiện chính xác, khó chối cãi về năm sanh của đức Thích-ca. Về ngày sanh của đức Phật cũng vậy, chỉ dựa trên truyền thống.
Một điểm khác cần được lưu ý là đạo Phật Bắc tông Mahayana thiết lễ Đản sanh riêng biệt, khác với các ngày lễ khác của đức Phật như lễ Thích-ca thành đạo, lễ Thích-ca nhập niết bàn. Đạo Phật Nam tông Theravada thiết lễ Đản sanh chung với các lễ Thành đạo và Nhập niết bàn, gọi là đại lễ Visakha, danh từ Hán Việt là Tam hợp. Việc này liên hệ với quan niệm giáo lý Theravada, ta sẽ có dịp nói ở sau.

Chuyên mục: Tư vấn - Sống Đạo

Phật đản dưới mắt các học giả thế giới

Đăng lúc: 23-01-2009 06:45:28 AM | Đã xem: 561 | Phản hồi: 0

Điểm đặc biệt đầu tiên trong Phật Giáo là Ðức Phật không phải một vị trời hóa sinh, cũng không phải là Thượng Ðế hay bậc siêu nhân. Ngài là một chúng sinh, là một con người, nhưng là con người phi thường, con người cao thượng bậc nhất.
Bharat Singh Upadhyaya - Nhà tôn giáo học Tây Phương nổi tiếng

Sự thị hiện của đức Thế Tôn như sau: “Điểm đặc biệt đầu tiên trong Phật Giáo là Ðức Phật không phải một vị trời hóa sinh, cũng không phải là Thượng Ðế hay bậc siêu nhân. Ngài là một chúng sinh, là một con người, nhưng là con người phi thường (accariya mamussa), con người cao thượng bậc nhất (purisuttama)".

Chuyên mục: Tư vấn - Sống Đạo

Đạo Phật Là Một Lý Thuyết Hay Một Triết Lý

Đăng lúc: 23-01-2009 06:42:50 AM | Đã xem: 691 | Phản hồi: 0

Sự giác ngộ của Đức Phật không phải là một sản phẩm của trí năng đơn thuần.

Trong thời Đức Phật tại Ấn, có rất nhiều học giả theo đuổi kiến thức chỉ để nhằm lợi ích cho bản thân. Những người này đầy ắp hiểu biết về lý thuyết. Thật vậy, một số đi từ tỉnh, thành thị này đến phố thị khác để tranh luận so tài và nỗi vui mừng rộn ràng của họ là đánh bại được địch thủ trong các trận khẩu chiến này. Đức Phật nói những người như vậy chưa gần được sự chứng ngộ chân lý vì mặc dù tài giỏi và kiến thức cao, nhưng họ vẫn chưa có trí tuệ thực sự để vượt khỏi tham, sân, si. Quả vậy, những người như thế thường tự đắc và khoa trương. Quan niệm ích kỷ của họ làm xáo động bầu không khí đạo giáo.

Chuyên mục: Tư vấn - Sống Đạo

Sám Hối

Đăng lúc: 23-01-2009 06:37:58 AM | Đã xem: 588 | Phản hồi: 0

Lời chúc “thân tâm an lạc” !

Sống cuộc đời yên vui là ước muốn của con người, chưa nói đến vui sướng hạnh phúc, chỉ mới bàn đến cách làm cho lòng yên là thấy rất khó rồi, chính vì vậy mỗi khi gặp gỡ chào nhau, bao giờ chúng ta cũng cầu chúc người thân và mọi người thân tâm an lạc.

Con người có bao giờ được ngồi bình thản mà sống đâu ! Có trốn, cuộc sống nó cũng không cho yên. Cái chính là đời sống hàng ngày vì tham muốn, yêu, ghét, lo, sợ, hờn, giận là đã động lòng, bụng dạ xốn xang, thân xác cuồng loạn. Người ý thức được hơi thở, thân xác, thì trước khi cái lo, sợ, giận, ghét, hiện rõ trong trí não đã cảm nhận thấy nơi bụng mình hơi thở gấp, ngắn, cơ thể có phần căng thẳng là cần tĩnh tâm và làm chủ thân tâm của mình.

  Trang trước  1 2 3 ... 74 75 76 77  Trang sau
 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 48
  • Khách viếng thăm: 44
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 1285
  • Tháng hiện tại: 98487
  • Tổng lượt truy cập: 14558719