This is an example of a HTML caption with a link.

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 13

Đăng lúc: Chủ nhật - 01/03/2015 21:03 - Người đăng bài viết: Ban Quản Trị
Nghi vấn thứ 13: Mười phương đều có chư Phật và Tịnh Độ. Nếu vì lẽ chúng sanh ở cõi nầy tâm tánh trược loạn, niệm nhiều vị Phật e Tam Muội khó thành, tại sao người tu không tùy ý niệm một đức Phật, tùy nguyện cầu sanh về một Tịnh Độ nào khác, hà tất phải riêng niệm Đức A Di Đà cầu sanh về Cực Lạc?
48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 13

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 13

Lạm bàn: Kinh Huyền ký, Đức Bổn sư dạy:  Trong đời Mạt pháp, ức ức người tu hành, hiếm có một ai đắc đạo, chỉ có nương vào pháp Niệm Phật mới có thể được  độ thoát.

Đấng Từ Phụ trong 49 năm thuyết pháp, tuy thỉnh thoảng có tán thán qua một số cõi Tịnh độ: Như cõi Phật Dược sư Lưu Ly, Phật A Súc, cung trời Đâu Suất của Bồ tát Di Lặc... nhưng cũng chỉ là tán dương công đức các đức Phật giáo chủ nơi đó chứ cũng chưa từng ân cần khuyên tất cả chúng sinh phát nguyện vãng sinh về đó. Vì sao? Vì do Nhân duyên và sự vãng sinh khó dễ khác nhau.

Đại sư Ngẫu Ích có nói: “Vì sao lại niệm A Di Đà Phật? Đó là vì nhằm làm cho hàng sơ cơ dễ biết chỗ để chú tâm, do A Di Đà Phật có bổn nguyện thù thắng, do Phật đặc biệt có duyên với chúng sinh cõi này, có thể làm cho chúng sinh vui vẻ tin tưởng, chứng nhập, có thể dấy động chủng tử Phật [6] từ trong quá khứ, có thể làm cho ma khó có thể gây chướng ngại, ngăn trở, làm cho thể tánh dễ khai phát”.

Lại nữa, trong kinh Lăng Nghiêm, đức Bổn sư dạy: "Nếu có chúng sinh nào sống thuần về  tư tưởng thì khi lâm chung sẽ bay lên hóa sinh nơi các cõi Trời. Nếu trong sự thuần tưởng đó lại gồm cả phước huệ Tịnh nguyện, thì tự nhiên tâm trí khai mở mà được thấy mười phương chư Phật, tùy theo nguyện lực sẽ được sinh về các cõi Tịnh độ."

Như vậy nếu chỉ do tự lực chúng sinh tu hành mà được sinh về các cõi Tịnh độ là khó vô cùng.

Đời mạt pháp, chúng sinh phần nhiều nặng về tình nhẹ về tưởng, tình và tưởng; cân bằng còn khó chứ chưa nói đến tu được đến độ thuần tưởng, sánh ngang các Thánh.

Nên kinh Niệm Phật Ba La Mật, đức Thế Tôn dạy:" Này Diệu Nguyệt cư sĩ, hãy một lòng tin nhận lời dạy của Như Lai, hãy ghi nhớ kỹ lời dạy của Như Lai. Hãy thực hành theo lời dạy của Như Lai và hãy chứng đắc pháp mầu tối tôn tối diệu đệ nhất này mà Như Lai đã ban cho. Vì sao vậy? Vì pháp của Như Lai là vắng lặng, không dính mắc vô cấu nhiễm, thuận theo tình và tưởng của chúng sinh mà vẫn giúp chúng sinh thành tựu địa vị Phật-đà."

Chỉ có thể do tự bản thân phát khởi Tín Nguyện chân thật, hành trì dũng mãnh, lại nương theo Bản nguyện độ sanh của Phật Di Đà mới có thể "muôn người tu, muôn người đắc" như kinh đã dạy được.

Trí Giả đại sư dạy:- Phàm phu vô trí phải theo lời Phật dạy, chẳng nên tự chuyên, vì thế xưa nay những người tu Tịnh Độ đều chuyên niệm Phật A Di Đà. Theo lời Phật dạy là thế nào? Đức Thích Ca Thế Tôn một đời thuyết pháp, hằng khuyên chúng sanh niệm Phật A Di Đà cầu sanh về thế giới Cực Lạc. Như trong các kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, Phật Thuyết A Di Đà, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm... có đến mấy mươi bộ, Phật đều ân cần khuyên sanh về Tây Phương. Chẳng những riêng các kinh, mà trong các luận, chư Bồ Tát, Tổ Sư đều bảo nên cầu sanh về Cực Lạc.

Lại nữa, đức Phật A Di Đà có bốn mươi tám điều đại bi nguyện lực để tiếp độ chúng sanh. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói: 'Phật A Di Đà có tám mươi bốn ngàn tướng, mỗi tướng có tám mươi bốn ngàn vẻ đẹp tùy hình, mỗi vẻ đẹp phóng ra tám mươi bốn ngàn tia sáng soi khắp pháp giới nhiếp lấy chúng sanh niệm Phật không rời bỏ. Nếu có chúng sanh nào niệm danh hiệu ngài, thì cơ cảm tương ưng, quyết định sẽ được vãng sanh.' Các kinh Phật Thuyết A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Cổ Âm Vương Đà La Ni đều nói: 'Khi Đức Thích Ca thuyết kinh, hằng hà sa chư Phật ở mười phương đều hiện tướng lưỡi rộng dài che khắp cõi đại thiên để chứng thật rằng nếu chúng sanh nào niệm Phật A Di Đà, tất sẽ nương nhờ đại bi nguyện lực của ngài, quyết định được sanh về thế giới Cực Lạc.'

Nên biết Phật A Di Đà đối với cõi nầy có nhân duyên lớn. Như kinh Vô Lượng Thọ nói: 'Trong thời mạt, khi các kinh khác đã diệt hết, chỉ còn kinh nầy lưu trú ở đời một trăm năm để tiếp độ loài hữu tình vãng sanh về cõi kia.' Đây là điểm chứng minh Phật A Di Đà đối với chúng sanh ở cõi trược nầy có đại nhân duyên.

Về các Tịnh Độ khác, tuy một, hai bộ kinh có lược khuyên vãng sanh, song chẳng bằng cõi Cực Lạc là tiêu điểm mà các kinh, luận đều ân cần khuyến hướng.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 57
  • Khách viếng thăm: 54
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 3244
  • Tháng hiện tại: 180575
  • Tổng lượt truy cập: 14423908