This is an example of a HTML caption with a link.

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 20

Đăng lúc: Thứ hai - 16/03/2015 09:31 - Người đăng bài viết: Ban Quản Trị
Nghi vấn thứ 20: Kinh Kim Cang nói dùng hình sắc và âm thanh cầu Phật là tà đạo. Vậy, các kinh A-Di-Đà và kinh Quán Vô Lượng Thọ v.v…chỉ dạy quán thân tướng Phật và niệm danh hiệu Phật.
Như thế, không lìa âm thanh và sắc tướng mà cầu Phật, tại sao không rơi vào tà đạo? Nếu quay về đường chánh thì Tịnh Độ là nơi đáng nương tựa nhất mà kinh lại cho là tà đạo, dẫu có muốn thực hành cũng sợ rơi vào cảnh giới ma. Hai đường chánh - tà khó quyết, đúng sai xin được giải bày?

Đáp: Đức Đại Sư thuyết giáo có rất nhiều môn, mỗi môn đều xứng hợp với thời và cơ, nhưng bình đẳng không sai khác. Những điều được dạy trong kinh Kim Cang Bát-Nhã riêng thành một môn, những nghĩa trong kinh A-Di-Đà và kinh Quán Vô Lượng Thọ v.v…lại là một lý. Vì sao? Vì tất cả chư Phật đều có ba thân. Pháp Thân vốn không hình thể, chẳng phải âm thanh, sắc tướng. Nếu dùng âm thanh và sắc tướng để nắm bắt thì đó là tà đạo. Vì rằng, hàng Nhị Thừa và tiểu Bồ-tát nghe nói ba thân không khác, liền cho là đều có âm thanh và sắc tướng. Chỉ thấy sắc tướng của Hóa Thân bèn chấp Pháp Thân cũng như vậy, nên mới ở nơi tướng Hóa Thân mà cầu thấy Pháp Thân. Bởi vì lý vi diệu mầu nhiệm, vĩnh viễn bặt dứt âm thanh và sắc tướng, lại dùng âm thanh và sắc tướng để cầu thấy, cho nên nói tà đạo.

Các kinh A-Di-Đà và Quán Vô Lượng Thọ v.v…khuyên niệm danh hiệu Phật, quán tướng hảo[2] cầu sinh về Tịnh Độ, chỉ vì phàm phu nghiệp chướng nặng nề mà Pháp Thân sâu kín, Pháp thể khó duyên. Hơn nữa, dạy môn Niệm Phật, quán tướng, lễ tán là để đoạn trừ nghiệp chướng, phát sinh phước thiện, nguyện hạnh giúp cho nhau, cầu sinh Tịnh Độ, mong gặp Hóa Phật để làm duyên lành bất thoái. Cho nên, những bậc tiền bối thông đạt đều nương vào giáo môn này, quán tướng hảo, niệm danh hiệu cầu thấy Hóa Thân Phật, mong rằng đến khi lâm chung được đích thân Ngài đến tiếp dẫn, cảm đến đức hóa chủ A-Di-Đà, rủ lòng thương đến đón rước, nghiệp báo dứt sạch, ngồi trên hoa sen, liền sinh về nước ấy. Kinh trước nói về tâm, kinh sau nói cảnh, lý khế hợp không trái nhau. Vậy niệm danh hiệu, quán thân tướng đều không phải tà đạo. Lẽ nào cứ chấp chặt một pháp, không thấu tỏ ý Phật, tạo ra dị thuyết rối ren, khiến người khác phải nghi ngờ. Xét rõ ngọn nguồn ấy thì đủ phân biệt được đúng - sai, không còn do dự. Hãy chuyên tâm nơi Tịnh nghiệp, chớ sinh loạn tưởng, lại đọa ba đường, khổ đau hành hạ, ăn năn làm sao kịp nữa!

Lạm bàn: Kinh Lăng Ngiêm, đức Thế Tôn dạy: Không phát Bồ đề tâm, dẫu tu các hạnh lành vẫn là ma nghiệp.

Vậy nên, nếu chẳng phát Bồ đề tâm mà dùng âm thanh. sắc tướng cầu Như Lại thì quả thật đó là Ma nghiệp.

Ngay đến như trong hội Thủ Lăng Nghiêm, Ngài Đại Thế Chí Bồ tát tu phép Niệm Phật tam muội, viên thông Kiến đại, nhiếp thu cả sáu căn về Diệu chân như tính, tịnh niệm nối tiếp, nhớ Phật tưởng Phật như con nhớ mẹ thì nhất định thấy Phật cách Phật không xa, không cần phương tiện gì mà tâm được viên thông.

Ngài Văn thù Sư Lợi chỉ ra nhược điểm như sau:

“Tất cả các hành đều vô thường

Tưởng niệm vốn trong vòng sinh diệt

Nhân và quả khác nhau như thế

Thì làm sao được tính viên thông?”

Vì sao? Vì nhân là dùng sắc tướng cầu Phật mà muốn đạt quả là Qủa vô thượng Bồ đề, vô tướng vô sắc nên chẳng được dung thông.

Đó là vì pháp môn Niệm Phật nhiếp trọn 6 căn, tịnh niệm tương tục của đức Đại Thế Chí thuộc về phép Quán tưởng Niệm Phật vậy, lại còn chẳng có Tha lực là Đại nguyện của Phật A Di Đà; chẳng phải là pháp Trì danh ngày nay.

Tại sao nói như vậy? Vì ngài Đại Thế Chí tu pháp này hằng sa số kiếp về trước nơi đức Phật Vô Lượng Quang, chuyên niệm tưởng Phật như con nhớ mẹ, khắc sâu vào tâm niệm như hình với bóng mãi chẳng quên. Đó thuộc về phép Quán tưởng. Do vậy, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thì phép tu Niệm Phật của Bồ tát Đại Thế Chí thuộc về viên thông Kiến Đại.

Hơn nữa, đức Phật A Di Đà thành Phật đến nay mới được mười đại kiếp hình thành nên thế giới Tây Phương Cực Lạc, khi đó pháp Trì danh đới nghiệp vãng sinh mới được hoàn thành trọn vẹn vậy.

Cho nên nếu câu nghi vấn này được nêu ra trước khi cõi Tây Phương của Đức Đại đạo sư A Di Đà Phật được hình thành thì đúng; nhưng khi cõi Tây Phương đã được đức Từ Tôn lập nên bởi 48 đại nguyện cách đây 10 kiếp thì không còn đúng nữa. Vì sao vậy?

Vì do đức Từ Tôn Di Đà lập nguyện trải thân Phật thành cõi nước, khi đó chẳng những ba thân Phật không sai khác mà cõi nước Tây Phương cũng lại chính là Ly cấu Diệu Cực Pháp thân Phật Di Đà. Nên chính nguyện vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc để thấy Hóa thân mà thành ra lại nhập được vào Pháp Thân Phật.

Vì thế Tổ Ngẫu Ích cũng dạy rất hay: Phát nguyện vãng sinh cũng chính là Phát Vô thượng Bồ Đề tâm vậy. Xin chẳng nên nghi ngờ.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 44
  • Khách viếng thăm: 42
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 1197
  • Tháng hiện tại: 98399
  • Tổng lượt truy cập: 14558631