This is an example of a HTML caption with a link.

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 27

Đăng lúc: Thứ tư - 01/04/2015 07:41 - Người đăng bài viết: Ban Quản Trị
Nghi vấn thứ 27: Nếu luận bàn rộng về quả vị Bất Thoái, phải nói đến công đức tu tập trong vạn kiếp, nhưng sao chỉ niệm Phật một đời, thậm chí chỉ mười niệm lúc sắp chết đều được đức Phật A-Di-Đà tiếp dẫn sinh về cõi Cực Lạc, chứng được Bất Thoái. Chỉ luận về công hạnh hẳn đã có sai khác như thế, thì làm sao phù hợp?
48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 27

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 27

Lạm bàn: Nghi vấn này giống như nghi vấn 6 trong chương I, nghi vấn thứ 14 và 17 trong chương II, xin tham khảo thêm.

Xin đưa ra nột ví dụ cụ thể, trong Vãng sinh truyện chép ông Vương Đả Thiết ở Hành Châu, Trung Quốc là người thợ rèn, một nhà bốn miệng ăn, cuộc sống rất khổ. Có một vị sư đi ngang qua nhà ông ta. Vương Đả Thiết mời nhà sư vào nhà tiếp nhận cúng dường và thưa hỏi cách thức "lìa khổ, được vui". Pháp sư dạy ông ta niệm Phật cầu sinh Tịnh độ. Ông ta y giáo phụng hành, cứ rèn một búa lại niệm Phật một câu. Suốt ba năm như thế, một hôm ông ta đọc bài kệ:

Beng beng bang bang

Luyện mãi thành gang

Thái bình sắp đến

Ta về Tây Phương.

Nói xong đập xuống một búa đứng sững qua đời.

Lý luận suông thì vạn kiếp chẳng ích gì, như thật lòng tu hành như ông Vương Đả Thiết như câu chuyện trên chẳng cần tới một đời, chỉ ba năm tinh thuần niệm Phật đã thành tựu, đó chẳng phải là tấm gương sáng để mọi người học tập ư?

Hơn nữa cõi Tây Phương thù thắng ở nơi 48 Đại nguyện của Phật Di Đà trải thân Phật thành cõi nước nên vãng sinh Tây Phương cũng là trở về Chân tánh, được sống trong ánh sáng của Phật Di Đà chẳng thể có duyên thối thất cũng tức chính là nghĩa của 2 chữ "Bất thoái" vậy.

Đáp: Bất Thoái và Chánh Định, tuy khác tên gọi nhưng ý nghĩa giống nhau. Người tu hành có hai loại: người ở cõi uế, kẻ ở cõi tịnh.

Tu nhân ở cõi uế, cần phải trải qua vạn kiếp; còn khởi hạnh ở cõi tịnh vốn có nhiều đường. Nay trình bày về Bất Thoái. Luận Thập Trụ Tỳ-bà-sa nêu ra bốn loại:

1. Vị Bất thoái: Chính là vạn kiếp tu nhân, ý nói thành tựu được Duy Thức Quán thì không rơi vào hạnh Ác Luật Nghi, không còn luân hồi sinh tử nữa.

2. Hạnh Bất Thoái: Đã được Sơ Địa, thành tựu Chân Duy Thức Quán, xả bỏ tâm Nhị Thừa, bất thoái hạnh lợi tha.

3. Niệm Bất thoái: Địa thứ Tám trở lên, thật chứng trí vô công dụng, lúc định hoặc tán đều được tự tại, không có niệm lui sụt.

4. Xứ Bất thoái: Tuy không có văn kinh luận minh chứng, nhưng dựa vào lý để thành lập. Vì sao? Như luận Tỳ-Bà-Sa nói: “Hàng A-la-hán căn thoái, nếu đắc quả trong cõi người thuộc Dục giới, thì gặp năm duyên lui sụt, sợ mất Thánh quả, khởi tu hoặc. Đó là: đi xa, nhiều bệnh, thích tụng kinh điển, thích hòa giải tranh tụng, thích làm việc Tăng. Nếu đắc quả trong cõi trời, không gặp các duyên lui sụt, liền đạt được Bất Thoái, chứng nhập Vô Dư Niết-bàn”. Hành giả cũng như vậy, chưa đạt được ba Bất Thoái trước trong cõi người, nếu ở Sa-bà thì sẽ trôi lăn trong sinh tử, đó là lẽ tất nhiên. Bởi vì cõi nhiễm này có năm duyên lui sụt:

1. Mạng sống ngắn ngủi, nhiều bệnh tật.

2. Nhiều duyên xấu ràng buộc, ngăn ngại tịnh tâm.

3. Những tạp thiện của ngoại đạo làm loạn chánh hạnh.

4. Cảnh giới sáu trần khuấy động tịnh tâm.

5. Không thường thấy Phật, chẳng nghe được lời chỉ dạy của Phật.

Nếu thường ở trong cõi này thì gặp năm duyên lui sụt đó. Nhưng vãng sinh Tịnh Độ thì gặp được năm duyên tối thắng:

1. Mạng sống lâu dài, không có bệnh tật.

2. Bạn tốt dìu dắt.

3. Toàn là chân chánh, không có tà vạy.

4. Hoàn toàn thanh tịnh, không có cấu nhiễm.

5. Luôn luôn phụng sự chư Phật.

Nhờ năm duyên này, nên được Bất Thoái. Xét về hành vị không thể sánh bằng, nhưng được cõi tốt duyên lành, lại không lui sụt. Giống như người ác thường làm việc bất thiện, gặp được bạn lành, xót thương khuyên bảo không còn kết thân với kẻ ác nữa, thường theo người hiền, cho đến suốt đời không tạo tội ác nữa.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 45
  • Khách viếng thăm: 42
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 785
  • Tháng hiện tại: 97987
  • Tổng lượt truy cập: 14558219