Quảng Nam có 5 đạo tràng chuẩn bị kiết giới An cư

Sáng nay, ngày 14-5 (29-3-Mậu Tuất), chư tôn đức các huyện phía nam tỉnh Quảng Nam đã tập trung tác pháp bố-tát tụng giới định kỳ hằng tháng tại tổ đình Tịnh Độ (TP.Tam Kỳ). Tại lễ bố-tát, ĐĐ.Thích Chánh Huệ đọc tụng giới bổn, ĐĐ.Thích Viên Trừng đọc tụng giới Bồ-tát, nhằm giúp chư Tỳ-kheo luôn sống trong tinh thần của giới luật của Phật chế.
Quang cảnh lễ bố-tát sáng nay tại tổ đình Tịnh Độ
Theo HT.Thích Thiện Thành, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam cho biết, toàn tỉnh có 5 đạo tràng chuẩn bị kiết giới an cư, trong đó 2 đạo tràng dành cho chư Tăng được kiết giới vào ngày 21-4 ÂL tại tổ đình Tịnh Độ (TP.Tam Kỳ) và tổ đình Phước Lâm (TP.Hội An); có 3 đạo tràng dành cho chư Ni tại 3 địa điểm: chùa Diệu Quang (TP.Tam Kỳ), chùa Bảo Thắng (TP.Hội An), chùa Châu Phong (TX.Điện Bàn) được kiết giới vào ngày 16-4 ÂL.

Nguồn tin: Giác Ngộ