Một số hình ảnh tiến độ xây dựng chùa Tân Thanh - phần 9

Trong 02 ngày 07 - 08/3/2016. Tại chùa Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Đại đức Thích Quảng truyền và Đại đức Thích Bản Chung đã trực tiếp chỉ đạo các kĩ sư dựng khối đá có hình giống như chiếc ngai trong khuôn viên của chùa Tân Thanh. Được biết khối đá nặng gần 80 tấn, trong 2 ngày liên tục chỉ đạo tại công trường, khối đá được đặt tại trong khuôn viên chùa giữa lầu Tứ đại thiên vương.
Một số hình ảnh tiến độ xây dựng chùa Tân Thanh - phần 9

Ảnh: Bản Chung
 

Tác giả bài viết: Hương Giang