This is an example of a HTML caption with a link.
Thống kê Đường dẫn từ site bing.com theo các tháng của năm 2017
129
102
175
182
142
120
98
133
131
201
259
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 1672