This is an example of a HTML caption with a link.
Thống kê Đường dẫn từ site google.com theo các tháng của năm 2017
2131
2993
3579
3192
3579
2849
2643
2867
2325
2078
2551
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 30787