This is an example of a HTML caption with a link.
Thống kê Đường dẫn từ site vk.com theo các tháng của năm 2018
10
5913
741
73
3461
1309
253
24
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 11784