Lễ khai pháp khóa An cư kiết hạ tại Phú Thọ, PL.2563-DL 2019

Thứ bảy - 06/07/2019 11:22
BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ cùng Ban Chức sự Hạ trường long trọng cử hành lễ khai pháp khóa an cư kiết hạ Phật lịch 2563 - Dương lịch 2019 cho toàn thể Tăng Ni trong tỉnh Phú Thọ tại Hạ Trường Chùa Bảo Ngạn – xã Sông Lô – thành phố Việt Trì – tỉnh Phú Thọ.
Lễ khai pháp khóa An cư kiết hạ tại Phú Thọ, PL.2563-DL 2019

Truyền thống an cư được thực hiện đều đặn hằng năm trong Tăng đoàn nhằm an trú một chỗ thúc liễm thân tâm, tịnh tu giới hạnh, tăng trưởng đạo lực sau những ngày tháng vân du hóa độ, làm công tác Phật sự và đã mang lại nhiều lợi lạc không chỉ cho hành giả an cư mà còn cho hàng Phật tử tại gia.

1

BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ cùng Ban Chức sự Hạ trường long trọng cử hành lễ khai pháp khóa hậu an cư kiết hạ Phật lịch 2563 - Dương lịch 2019 từ 16 tháng 5 đến 14 tháng 8 năm Kỷ Hợi cho toàn thể Tăng Ni trong tỉnh Phú Thọ tại Hạ Trường Chùa Bảo Ngạn – xã Sông Lô – thành phố Việt Trì – tỉnh Phú Thọ.

1

BTC khóa An cư Kiết hạ nhất tâm cung thỉnh: Hòa Thượng thượng Thanh hạ Nhiễu - Phó chủ tịch thường trực HĐTS TW GHPGVN, đương vi ngôi Hạ chủ Hạ trường, Chứng minh đại lễ khai pháp.

1

1

Chư tôn túc có TT. Thích Minh Nghiêm - Uỷ viên thường trực HĐTS, Phó thường trực Ban Từ thiện Xã hội, Phó Ban Thông tin Truyền thông TW GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ, Trưởng BTC khóa an cư  kiêm Phó duy na Hạ Trường; TT. Thích Minh Thuận - Ủy viên HĐTS TW GHPGVN, Phó thường trực BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ -  Chánh Duy Na kiêm Phó BTC Hạ trường; TT. Thích Minh Đức – Hàng Kỳ túc Tăng già trong tỉnh Phú Thọ; Ni Sư Thích Đàm Nhã - Ủy viên Phân ban đặc trách ni giới TW GHPGVN, Phó BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ, Trưởng phân ban đặc trách Ni giới Phật giáo tỉnh Phú Thọ, Phó Duy Na Hạ Trường; ĐĐ. Thích Đạo Ngộ - Ủy viên Ban Giáo dục Phật giáo TW GHPGVN, Phó BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ.

1

Bên cạnh sự hỗ trợ của chư tôn đức Tăng Ni thường trực BTS GHPGVN, BTC khóa An cư Kiết hạ, Ban Duy Na hạ trường cùng sự tham dự của chư Tăng Ni hành giả an cư trong tỉnh Phú Thọ.

1

Thể hiện tinh thần “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội” quý vị đại biểu lãnh đạo các cấp chính quyền cũng về tham dự. Ban tổ chức đã đón tiếp: Ông Nguyễn Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh Phú Thọ; Ông Nguyễn Hữu Cầu- phó trưởng Ban Tôn giáo sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ. Cùng quý vị đại biểu tháp tùng phái đoàn lãnh đạo chính quyền các cấp các cơ quan ban ngành đoàn thể quý vị khách quý, các phóng viên báo đài Phú Thọ, thành phố Việt Trì, trang mạng phatgiaophutho.com, cùng sự tham dự của gần 5000 Phật tử trong 13 huyện thành thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

1

1

Đúng 08h00 Sáng ngày 05 tháng 7 năm 2019 nhằm ngày 03 tháng 6 năm Kỷ Hợi, Ban dẫn thỉnh cung nghinh Hòa thượng chứng minh cùng chư tôn đức quang lâm lễ trường. Buổi lễ bắt đầu với hồng danh của đức Từ phụ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni; chào Quốc kỳ, Đạo kỳ; Đại chúng hướng tâm tri niệm chư vị tổ sư, chư vị tiền bối hữu công, chư thánh tử đạo; Đại đức Thích Từ Hiệp điều hành chương trình đã tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần đại biểu.

1

TT. Thích Minh Nghiêm đã tuyên bố khai mạc lễ khai pháp. TT nhấn mạnh An cư Kiết hạ là một phương pháp tu tập cho hàng đệ tử xuất gia thể hiện lòng từ bi hộ mạng chúng sinh, giữ gìn giới luật và làm tăng trưởng giá trị sống hòa hợp như nước với sữa của hàng chúng trung tôn. Trong suốt 90 ngày chuyên tu tịnh nghiệp hạ trường sẽ khai vô thượng Đại thừa Pháp bảo, diễn vi diệu pháp nhằm mang lại tư lương cho toàn thể hành giả an cư trên lộ trình hoàn thiện pháp học…

1

TT cũng lưu tâm quý hành giả an cư để thực hiện trọng trách thiêng liêng của sứ giả Như Lai chúng ta cần trau dồi Giới- Định- Tuệ, cần tăng trưởng nội lực, kiến thức uyên bác, nắm rõ tình hình thế sự, am tường đường lối chủ trương chính sách pháp luật nhà nước, các vấn đề lien quan đến tôn giáo và hoạt động tôn giáo. Từ đó, việc an cư kiết hạ là nhu cầu tối cần thiết.

1

Thay lời BTC Thượng tọa đã thành kính tri ân Hòa thượng Hạ chủ, sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự hộ trì của toàn thể quý Phật tử gần xa.

ĐĐ. Thích Huệ Phú thay Ban thư ký đã Báo cáo công tác tổ chức an cư và chương trình tu học trong 3 tháng. Thực hiện Thông bạch của HĐTS TW GHPGVN hướng dẫn về việc An cư Kiết hạ, được sự chấp thuận của UBND tỉnh Phú Thọ và sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan hữu quan, Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ tổ chức cho Tăng Ni nhị bộ an cư tập trung tại chùa Bảo Ngạn, xã Sông Lô thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ. Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ đã thành lập Ban Tổ chức khóa An cư Kiết hạ năm 2019 gồm các vị ủy viên thường trực BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ,  do Thượng tọa Thích Minh Nghiêm - Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ làm Trưởng Ban; BTC khóa An cư Kiết hạ nhất tâm cung thỉnh: HT thượng Thanh hạ Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTSGHPGVN, đương vi ngôi Hạ chủ Hạ trường. Sau khi làm lễ tác pháp an cư, Hạ trường đã họp và suy cử Ban chức sự Hạ trường gồm 17 Ban, trong đó đứng đầu là Ban Duy na có 04 vị, bao gồm: TT. Thích Minh Thuận - Chánh Duy na; TT. Thích Minh Nghiêm; Ni Sư Thích Đàm Nhã – nhị vị đồng đương vi Phó Duy na Thừa ủy quyền của HT Hạ chủ trực tiếp điều hành các công việc Phật sự thường nhật của Hạ trường. Tổng số hành giả an cư là  103 vị.

Khoá an cư kiết hạ PL 2563- 2019 các Tăng Ni, Phật tử hạ trường chùa Bảo Ngạn tu tập và kiến lập đạo tràng, trau dồi Giới – Định – Tuệ, duy trì giới luật, cầu nguyện đất nước hòa bình, nhân dân an lạc. Theo truyền thống, năm nay nội dung chương trình giảng dạy và tu học khóa an cư kiết hạ theo bộ tạng Kinh- Luật- Luận được duy trì mỗi ngày với sáu thời công phu chính từ 04h đến 22h hàng ngày.

Đặc biệt theo tinh thần hiến chương của GHPGVN nhằm tạo điều kiện cho các Tăng- Ni tu tập theo các pháp môn có thời gian công phu nhiếp niệm, ban chức sự hạ trường đã tổ chức một thời Thiền, Tĩnh toạ quán niệm hơi thở (tự nguyện) trong thời gian từ 16h15 – 17h30 mỗi ngày đồng thời gian ấy cũng tổ chức một thời chuyên trì chân ngôn cho Tăng- Ni chuyên tu Mật Tông. Đây cũng là bước đột phá, góp phần làm thăng hoa tuệ giác, tăng trưởng đạo lực cho quý hành giả an cư và tiếp nối phần nào truyền thống tu tập từ thời Đức Thế Tôn còn tại thế….

Qua khóa An cư kiết hạ sẽ giúp cho các tăng ni tiếp thu đầy đủ tinh thần giới luật nhằm góp phần tăng cường đoàn kết hòa hợp, củng cố, mở rộng và trưởng dưỡng đạo trang nghiêm giáo hội. Đây cũng là dịp để các tăng, ni, phật tử gặp gỡ trao đổi, nâng cao kiến thức, trí tuệ và đạo hạnh theo đúng tinh thần giới luật Phật pháp.

Chương trình giảng dạy. Về nội điển: Hạ trường triển khai giảng dạy và học tập đủ 3 tạng; Kinh - Luật -Luận. Hàng tuần vào ngày chủ nhật, giảng riêng cho quý Phật tử.

Về ngoại điển: Ban chức sự Hạ trường có kế hoạch mời Ban Tuyên giáo, Ban Tôn giáo, UBMTTQVN tỉnh Phú Thọ tới thăm Hạ trường và thuyết trình các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về các hoạt động Tôn giáo, Tình hình thời sự, kinh tế, văn hóa xã hội trong nước và quốc tế nhằm giúp các nhà tu hành nắm bắt và nâng cao sự hiểu biết để có những hoạt động tôn giáo thiết thực phục vụ đời sống văn hóa tâm linh trong cộng đồng dân cư.

An cư kiết hạ là sự kiện trọng đại của Tăng ni Phật giáo. Quý vị đại biểu chính quyền đến tham dự tặng hoa chúc mừng trên tinh thần đạo pháp và dân tộc. Tại buổi lễ ông Nguyễn Văn Ngọc đại diện quý vị đại biểu đã ghi nhận sự đóng góp Tăng Ni trên tinh thần đại đoàn kết toàn dân, chúc quý vị 3 tháng an cư vô lượng pháp lạc, chuẩn bị một hành trang vững chắc sau 3 tháng an cư đồng hành cùng Mặt trận trong tinh thần đại đoàn kết toàn dân, Ông đã ghi nhận hình ảnh Tăng Ni trong tỉnh Phú Thọ đã có những đóng góp tích cực trong xã hội hiện tại mang lại lợi lạc cho xã hội nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng.

Các vị tân tiến Tỳ Kheo đã có lời tác bạch cầu pháp. Chư tôn đức đã có nghi thức khai pháp theo nghi lễ truyền thống Phật giáo trong không khí trang nghiêm thanh tịnh với tâm thành cầu nguyện.

1

Hòa Thượng Hạ chủ ban đạo từ sách tấn toàn thể hành giả an cư tu tập, khuyến tiến các Phật tử phải biết bảo vệ môi trường trong sạch nhất là hiện tượng rác trắng chúng ta là những người đi trước bên cạnh việc tuân thủ chấp hành luật lệ giao thông luôn lấy sinh mệnh chúng sinh làm nền tảng. bên cạnh sự biến đổi khí hậu việc thiên tai lũ lụt những năm gần đây xãy ra thường xuyên những người Tu sĩ là những người đi đầu trong việc từ thiện xã hội trên tinh thần từ bi lợi tha. Các Phật tử phải xứng đáng là những người hộ trì tam bảo nương vào chư Tăng Ni tu tập phụ giúp mọi việc bòn công đức trong việc học pháp, cúng dường gieo duyên kết phước điền Tam Bảo.

Buổi lễ kết thúc trong không khí trang nghiêm với bữa cơm chay thanh đạm trong niềm hoan hỷ vô biên.

Nam mô An cư Hội thượng Phật Bồ tát tác đại chứng minh.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

1

1

1

1

1

1

Nguồn tin: Phatgiao.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây