Kiên Giang: Đại hội Đại biểu Hội ĐKSSYN huyện Giồng Riềng lần VI

Thứ sáu - 04/10/2019 16:38
Sáng ngày 3/10/2019, phiên chính thức Đại hội đại biểu Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước (HĐKSSYN) huyện Giồng Riềng lần thứ VI nhiệm kỳ 2019 – 2024 long trọng diễn ra tại văn phòng huyện hội – chùa Nha Si Cũ, xã Vĩnh Phú, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.
Kiên Giang: Đại hội Đại biểu Hội ĐKSSYN huyện Giồng Riềng lần VI

Đại Biểu tham dự tại đại hội

Quang cảnh tại đại hội

Chứng minh và tham dự Đại hội có: Hòa thượng Danh Đổng – Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Phó chủ tịch Thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang; Hòa thượng Danh Lân – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Phó chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang; Thượng tọa Danh Liêm – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Phó Thư ký Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang; Thượng tọa Danh Nâng – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Chánh Thư ký Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang; Thượng tọa Danh Dỗ – UVTT BTS, Hội ĐKSSYN tỉnh, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Giồng riềng; Đại đức Danh Đồng – Chánh Văn phòng Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang.


Nghi thức niệm Phật cầu gia hộ

Về phía chính quyền có: Ông Danh Lắm – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Kiên Giang; Ông Đặng Văn Mừng – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Giồng Riềng; Ông Võ văn Tùng – Phó chủ tịch UBND huyện; Ông Trần Văn Vũ – Chủ tịch UBMTTQVN huyện Giồng Riềng cùng các cơ quan ban ngành cấp xã đồng tham dự tại đại hội.


Thương tọa – UVTT BTS, Hội ĐKSSYN tỉnh, trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Giồng riềng phát biểu khai mạc đại hội

Phát biểu diễn văn khai mạc tại đại hội Thượng tọa Danh Dỗ nhấn mạnh: “Để phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ mới, nhiệm vụ của đại hội là phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, thẳng thắn chỉ  ra những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, hạn chế và bài học kinh nghiệm công tác hội nhiệm kỳ qua, xây dựng chương trình hành động cho nhiệm kỳ mới với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đổi mới nội dụng, phương thức hoạt động”. Với phương châm hoạt động “ Đạo Pháp – Dân Tộc – Chủ Nghĩa Xã hội”.


Achar Danh Minh thuận thông qua báo cáo công tác hoạt động của huyện hội nhiệm kỳ V và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VI (2019-2024)

Tại đại hội, Ban Chấp hành Hội ĐKSSYN huyện đã báo cáo tình hình hoạt động của hội trong nhiệm kỳ V (2014-2019) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VI (2019-2024). Theo đó trong nhiệm kỳ qua với vai trò, chức năng, nhiệm vụ cấp Hội đã phối hợp với chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và Ban trị sự huyện hội Phật giáo Kiên Giang đưa mọi hoạt động của Phật giáo Nam tông đi vào nề nếp, tích cực vận động, hướng dẫn sư sãi và đồng bào Khmer thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Vì người nghèo”…

Sư sãi và đồng bào Phật tử Khmer huyện Giồng Riềng giữ vai trò hết sức quan trọng, đã đóng góp tích cực trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc qua các thời kỳ kháng chiến xây dựng và bảo vệ tổ quốc, thống nhất đất nước, mãnh đất quê hương, chùa chiền là cái nôi nuôi chứa cán bộ cách mạng, một số chùa đã tạo điều kiện tốt nhất cho công tác hoạt động cách mạng như: chùa Nha Si Cũ, chùa Đường Xuồng Cũ, chùa Cái Đuốc Nhỏ,…

Hiện nay các công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nối tiếp truyền thống yêu nước của các bậc tiền nhân đi trước, Sư sãi và đồng bào Khmer huyện Giồng Riềng đã và đang phát huy truyền thống yêu nước nồng nàn, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, nhà nước và Mặt trận tổ quốc các cấp, đoàn kết gắn bó cùng các dân tộc trong cộng đồng. Tiếp tục đóng góp công sức vào công cuộc kiến thiết đất nước trên mọi lĩnh vực.

Trong nhiệm kỳ qua, với sự quan tâm chỉ đạo của Hội ĐKSSYN tỉnh đồng thời được sự giúp đỡ UBMTTQ, phòng Nội vụ và các cơ quan chức năng của huyện vì thế các hoạt động của hội được triển khai đúng theo nghị quyết, điều lệ của hội và phát luật của nhà nước.

Công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước luôn được quan tâm chir đạo kiệp thời và triển khai đến sư sãi và đồng bào Phật tử, qua đó có ý thức chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Phát luật của nhà nước ngày càng tốt hơn. Sư sãi và đồng bào Phật tử luôn nghiêm trì giới luật, giữ giới tốt theo lời Phật dạy, công tác giáo dục thực hiện khá tốt, các hoạt động truyền thống và hoạt động văn hóa được đông đảo Phật tử tham gia, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc được phát huy, các hoạt động tổ chức hội luôn trên tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động xã hội và thể hiện được trách nhiệm của mình qua đó uy tính của hội ngày càng được nâng lên.


Hòa thượng Danh Đổng – Ủy viên thường trực Hội Đồng trị sự GHPGVN, trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh, phó chủ tịch thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang Ban đạo từ và phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Ban đạo từ chỉ đạo của Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang, Hòa thượng Danh Đổng phát biểu một số ý kiến đóng góp trong đại hội.

1- Hội ĐKSSYN huyện Giồng Riềng tích cực phối hợp với các cơ quan ban ngành đặc biệt là UBMTTQVN huyện mở nhiều lớp giáo lý hơn nữa tại các chùa trên địa bàn huyện, đồng thời khuyến khích các vị Sư sãi tham gia học tập nhằm góp phần đào tạo thế hệ tăng tài phụng sự cho giáo hội trong tương lai.

2- Tuyên truyền vận động các vị Sư sãi giữ gìn giới luật Sadi, Tỳ khưu và Phật tử tinh tấn tu học chấp hành phép Lục hòa, nghiêm trì giới luật của Đức Phật, tuân thủ và chấp hành theo hiến chương GHPGVN, Nội quy Ban tăng sự Trung ương, theo hiến pháp và pháp luật của nhà nước. Thực hiện đúng theo điều lệ Hội đã đề ra trên tinh thần Hộ quốc An dân, Từ bi trí tuệ trong nhà Phật.

3- Tăng cường đoàn kết tốt giữa các dân tộc và các tôn giáo trên địa bàn, luôn giữ gìn an ninh trật tự trong chùa chiền phum sróc, thi đua học tập nắm vững khoa học kỹ thuật trong mọi lĩnh vực cuộc sống, kể cả lĩnh vực tu hành phải hòa cùng nhịp bước với các dân tộc anh em, cùng vượt qua khó khăn trên bước đường hội nhập khu vực và quốc tế.

4- Khảo sát lưu trữ lại một số dụng cụ cổ xưa của các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức trụ trì đã hóa cố như Y áo, Bàn ghế đặc biệt là kinh lá Buôn (là nét văn hóa phi vật thể của Dân tộc Khmer). Phối hợp với các cơ quan địa phương, huyện, tỉnh xem xét một số chùa đã có công với cách mạng kết hợp với Ban Quản trị, Achar ở các chùa viết tiểu sử lưu trữ nội bộ bằng hai thứ tiếng Khmer – Việt. Đề nghị UBND huyện Sở văn hóa khảo sát xem xét chùa nào đủ điều kiện thì đề nghị Nhà nước công nhận di tích v.v…

5- Các chùa nên mở khóa thiền cho chư Tăng, Cụ ông, cụ bà ngồi thiền theo khả năng. Cũng cố tư tưởng suy nghĩ đúng chánh Pháp, tình hình hội nhập và phát triển đúng theo tình hình hiện nay của đất nước.

6- Ban chấp hành hội khóa mới tiếp tục triển khai điều lệ hội cho sư sãi và đồng bào Phật tử biết và chấp hành tốt. Triển khai một số kế hoạch của Mặt trận tỉnh và một số cơ quan về trồng cây lâu năm bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó đại diện Đảng, chính quyền cũng đã đánh giá cao về công tác hoạt động của huyện hội trong nhiệm kỳ qua, tuy nhiên huyện hội cũng có một số mặt hạn chế như: Vài chùa trên địa bàn huyện chưa phát huy cao tình thần đoàn kết theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, huyện hội chưa triển khai quán triệt những thông tư, quyết định, chỉ thị đến các chùa còn chưa chặt chẽ,…

Đại hội đã hiệp thương suy cử Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 15 vị trong đó bầu ra 5 vị trong ban thường vụ huyện hội, 1 chủ tịch, 2 phó chủ tịch và 2 ủy viên đảm nhiệm chức vụ Chánh thư ký và phó chánh thư ký huyện.

Một số hình ảnh ghi nhận tại đại hội:


Chủ tọa đoàn

Ban chấp hành nhiệm kỳ cũ

thượng tọa Danh Nâng – Ủy viên Hội Đồng trị sự GHPGVN, Chánh thư ký Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang đọc quyết định khen thưởng của Tỉnh hội.

Nguồn tin: phatsuonline

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây