Thế nào là thời kỳ mạt pháp trong Phật giáo?

Thứ bảy - 23/03/2024 03:52
Thời kỳ Mạt Pháp trong Phật giáo là giai đoạn mà Phật pháp suy vi, đạo đức con người sa sút, và việc tu hành chứng đạo trở nên khó khăn hơn.
Thế nào là thời kỳ mạt pháp trong Phật giáo?

Có hai câu hỏi, xin được quý ban biên tập hoan hỷ cho biết:

1. Thế nào là thời kỳ mạt pháp trong Phật Giáo và

2. Tình trạng Phật Giáo Việt Nam ngày nay ở trong nước cũng như ở hải ngoại có phải nằm trong thời kỳ mạt pháp không?

TRẢ LỜI:

Thời kỳ Mạt Pháp trong Phật giáo là giai đoạn mà Phật pháp suy vi, đạo đức con người sa sút, và việc tu hành chứng đạo trở nên khó khăn hơn. Theo kinh điển Phật giáo, thời kỳ này được chia thành 5 giai đoạn:

1. Giáo pháp còn, người tu hành còn, nhưng không có người chứng quả:

Giáo pháp vẫn còn nguyên vẹn, nhưng ít người thực hành đúng đắn.
Số lượng người tu hành giảm dần, và những người tu hành cũng khó đạt được quả vị cao.

2. Giáo pháp còn, người tu hành ít, không có người chứng quả:

Giáo pháp dần dần bị mai một, chỉ còn lại những mảnh vụn.
Số lượng người tu hành rất ít, và họ cũng khó có thể giữ gìn được giới luật thanh tịnh.

3. Giáo pháp còn, không có người tu hành, không có người chứng quả:

Giáo pháp chỉ còn tồn tại trong sách vở, không còn ai thực hành.
Không còn ai tu hành Phật pháp, và do đó cũng không có ai chứng đắc quả vị.

4. Giáo pháp gần như mất hết, chỉ còn lại một vài người tu hành, không có người chứng quả:

Giáo pháp chỉ còn lại một vài mảnh vụn, và chỉ có một vài người cố gắng giữ gìn.
Những người tu hành này cũng khó có thể đạt được quả vị cao.

5. Giáo pháp hoàn toàn mất hết, không có người tu hành, không có người chứng quả:

Giáo pháp Phật giáo hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.
Không còn ai tu hành Phật pháp, và do đó cũng không có ai chứng đắc quả vị.

Dấu hiệu của thời kỳ Mạt Pháp:

Con người sa sút đạo đức, tham lam, ích kỷ, và hung bạo.
Các thiên tai, dịch bệnh, và chiến tranh xảy ra liên miên.
Giáo pháp Phật giáo bị xuyên tạc, và xuất hiện nhiều tà giáo.
Người tu hành giả mạo xuất hiện nhiều, làm cho Phật giáo bị tổn hại.

Cách ứng xử trong thời kỳ Mạt Pháp:

Nên giữ gìn niềm tin vào Phật pháp, và cố gắng tu hành theo lời Phật dạy.
Nên cẩn thận với những tà giáo, và không nên tin vào những lời nói sai trái.
Nên tích cực làm việc thiện, giúp đỡ người khác, không gieo nhân ác và luôn gieo nhân thiện.

Khi giảng về chánh pháp và tà pháp, cố Hòa Thượng Tuyên Hóa khuyến tấn Phật tử như sau:

"Quý vị thành thật tu hành, không ham hư danh giả lợi, không tham của cúng dường đó chính là Chánh Pháp trụ thế. Nếu mọi người xuất gia đều có thể giữ giới không đụng đến tiền bạc, đều có thể ngồi Thiền, có thể ngày ăn một bữa lúc giữa trưa, có thể luôn luôn mặc giới y và nghiêm trì giới luật, thì đó là Chánh Pháp đang trụ thế vậy!"

Thậm chí Hòa Thượng còn giảng nghĩa một cách đơn giản hơn nữa:

"Nếu quý vị có thể không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, và không nói dối, thì đó chính là Chánh Pháp đang trụ thế vậy!".

-Kết luận:

Thời kỳ Mạt Pháp là một giai đoạn khó khăn cho Phật giáo, nhưng đây cũng là cơ hội để những người tu hành chân chính thể hiện niềm tin và sự kiên trì của mình. Nên giữ gìn niềm tin vào Phật pháp, và cố gắng tu hành theo lời Phật dạy để có thể vượt qua được giai đoạn này.

Xin cho hỏi thêm tình trạng Phật Giáo Việt Nam ngày nay ở trong nước cũng như ở hải ngoại có phải nằm trong thời kỳ mạt pháp không?

Để trả lời câu hỏi Phật giáo Việt Nam ở trong nước cũng như ở hải ngoại có nằm trong thời kỳ Mạt pháp hay không, cần xem xét các dấu hiệu của thời kỳ này theo kinh sách Phật giáo:

Dấu hiệu suy vi:

Đạo đức con người sa sút: Hiện nay, đạo đức con người ở Việt Nam và hải ngoại đang có xu hướng suy giảm. Các vấn đề như tham nhũng, lừa đảo, bạo lực gia đình,... ngày càng gia tăng.

Thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh: Việt Nam và hải ngoại cũng đang phải đối mặt với nhiều thiên tai, dịch bệnh, và chiến tranh. Biến đổi khí hậu, lũ lụt, hạn hán,... là những vấn đề cấp bách mà các quốc gia đang phải giải quyết.

Giáo pháp Phật giáo bị xuyên tạc: Sự xuất hiện của nhiều tà giáo, những lời giảng sai trái về Phật pháp cũng là một dấu hiệu của thời kỳ Mạt pháp.

Tăng ni giả mạo: Vấn đề tăng ni giả mạo, lợi dụng Phật giáo để trục lợi cũng đang là một vấn đề nhức nhối ở Việt Nam và hải ngoại.

Tuy nhiên:

-Vẫn còn nhiều người tu hành chân chính: Cũng cần nhìn nhận rằng vẫn còn rất nhiều vị tu hành chân chính, nỗ lực hoằng dương Phật pháp và giúp đỡ người khác.

-Số lượng Phật tử vẫn đông đảo: Niềm tin vào Phật giáo vẫn còn rất lớn, thể hiện qua số lượng Phật tử đông đảo ở cả trong nước và hải ngoại.

-Nhiều hoạt động Phật giáo được tổ chức: Nhiều hoạt động Phật giáo như thuyết pháp, khóa tu, lễ hội, ví dụ như các khóa tu học hàng ngàn người mỗi khóa tu tại chùa Hoằng Pháp... vẫn được tổ chức thường xuyên, góp phần duy trì và phát triển Phật pháp.

Kết luận:

Nhìn chung, Phật giáo Việt Nam ngày nay ở trong nước cũng như ở hải ngoại đang có những dấu hiệu nhất định của thời kỳ Mạt pháp. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều yếu tố tích cực cho thấy Phật pháp vẫn đang được cố gắng duy trì và phát triển.

Điều quan trọng là:

Mỗi người Phật tử cần:

-Nâng cao nhận thức về Phật pháp.
-Tu hành theo lời Phật dạy. 
-Nghiêm trì giữ giới. Cư sĩ Phật tử 5 giới. Xuất gia làm tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới,
- Góp phần vào sự phát triển của Phật giáo.

Cần cẩn trọng với:

-Những tà giáo.
-Những lời giảng sai trái về Phật pháp.
-Những tăng ni giả mạo.

Với sự nỗ lực của mỗi người Phật tử, Phật giáo Việt Nam sẽ có thể vượt qua được thời kỳ Mạt pháp và tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Ban Biên Tập TVHS

------------------------------------------

Thời kỳ Mạt Pháp là gì? Đức Phật nói về Thời Mạt Pháp

Theo Kinh sách, Đức Phật có nói thời Mạt Pháp giáo lý Đức Phật sẽ bị mai một và tuyệt chủng ở trên thế giới chúng sinh. Trong đó, thời kỳ Mạt Pháp đã được miêu tả theo nhiều khía cạnh qua các loại Kinh khác nhau. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn rõ nét hơn về thời kỳ của Mạt Pháp này.

Thời Mạt Pháp là gì?

Trong Phật giáo, Mạt Pháp là giai đoạn mà các giáo lý Đức Phật bị mai một và tồn tại dưới dạng hình thức. Lúc này phần lớn tu sĩ và tín đồ Phật tử sẽ hiểu sai về Phật pháp. Thời kỳ của Mạt Pháp bắt đầu từ 1500 năm sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết bàn, là giai đoạn thứ ba sau Chính Pháp và Tượng Pháp. Theo Đại Tập Kinh, Mạt Pháp là giai đoạn xảy ra xung đột, khi người tuân thủ lời dạy của Đức Phật bị che khuất và mất đi. Lúc này, xã hội rối loạn, Phật pháp cũng đi vào suy tàn khi không có hạt giống của Phật.

Thời kỳ của Mạt Pháp

Thời kỳ Mạt Pháp xuất hiện gây ra nhiều điều ngoài ý muốn, tạo sự xung đột tăng cao. Sẽ không có thời gian để đạt được sự giác ngộ giúp cho chúng sanh thoát khỏi kiếp luân hồi thông qua việc lấy bản thân làm trung tâm.

Ở thời đại này, người thực hành theo Pháp sẽ bị gặp rất nhiều chướng ngại trong tu hành. Ngoài ra, chúng ta có thể quan sát được hầu hết con người trở nên đau khổ. Phần lớn chúng ta sẽ không có được nguyện vọng thoát ra khỏi vòng sinh tử luẩn quẩn. Thay vào đó luôn tồn tại những điều nghi ngờ trong tâm trí và trái tim, là biểu hiện của bản ngã.

Đức Phật nói về Thời Mạt Pháp qua Kinh

Thời kỳ Mạt Pháp được ghi chép lại qua các kinh điển khác nhau với nhiều ý nghĩa riêng. Trong đó, chúng ta cùng khám phá lời dạy Đức Phật về thời Mạt Pháp qua Kinh Đại Bi, Kinh Ma Ha Ma Gia, Kinh Pháp Diệt Tận.

Kinh Đại Bi

Trong kinh Đại Bi, sau 500 năm kể từ khi Đức Phật niết bàn thì nhóm người giữ giới và y theo chánh pháp tiêu giảm dần. Trong đó, nhóm người phá giới, phỉ báng chánh pháp, làm điều phi pháp tăng lên nhiều hơn. Tỳ kheo không có ý định tu thân, lòng tham tăng lên, ganh ghét lẫn nhau.

Đức Phật nói với A-Nan về người xuất gia tu phạm hạnh nên được cung cấp thức cúng dường để họ được đủ đầy nhất. Đối với người phạm hạnh cần có giải pháp để tránh được sự náo loạn. Lý do bởi thời kỳ Mạt Kiếp sẽ xuất hiện nhiều khổ nạn như đói, khát, cướp giật, bão lũ, thiên tai… khiến cho chúng sinh bị xúc phạm tâm can.

Kinh Ma Ha Ma Gia

Trong Kinh Ma-Ha-Ma-Gia nói về những Tỳ kheo và sự phát triển của Phật pháp. Từ khi Đấng Nhất thiết trí vào Niết bàn thì đã có những Tỳ kheo truyền bá pháp đến với nhiều người. Sau đó, khi ngoại đạo phát triển và sự tham lam của hàng xuất gia khiến cho Phật pháp dần suy yếu.

Cuối cùng, chỉ còn ít người biết giữ giới hạnh và thực hiện hoằng dương chánh giáo. Dấu hiệu cho thất Phật pháp sắp diệt là khi áo cà sa của tăng ni biến thành sắc trắng.

Kinh Pháp Diệt Tận

Theo kinh Pháp Diệt Tận, thời Mạt Pháp là khi pháp của Đức Phật bị diệt và tà đạo phát triển. Tuy nhiên những vị Bồ Tát, La Hán và Bích Chi sẽ hiện thân là các vị Sa Môn với đạo hạnh trang nghiêm, tu tập tinh tấn giáo hóa chúng sanh theo cách bình đẳng.

Tuy nhiên, các Tỳ kheo ma sẽ ganh ghét và phỉ báng, sắp đặt điều xấu để xua đuổi vị Sa Môn. Những Tỳ kheo ma này sẽ bỏ chùa chiền, không tu về đạo hạnh khiến cho Phật pháp sẽ suy vi.

Tại sao nói thời này là Thời Mạt Pháp?

Việc gọi thời kỳ chúng ta đang sống là thời kỳ Mạt Pháp đơn giản bởi con người kém đạo đức, không còn giữ đúng theo lời dạy của Phật. Hơn nữa, có nhiều thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, … xảy ra khiến cho con người lâm vào cảnh lao đao, khốn khổ.

Về đạo Phật, theo thuyết tam thời, Phật pháp đang ở trong tình trạng tiệm suy, nếu có vùng dậy cũng chỉ tạm thời. Vậy hàng Phật tử chúng ta nên cố gắng học tập, tu hành để duy trì pháp vận đem lại lợi ích cho mình và thế gian.

Nguồn: https://bchannel.vn/

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây