Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc)

Thứ sáu - 30/12/2022 15:17
Sáng nay mùng 8-12-Nhâm Dần (30-12-2022), chư tôn giáo phẩm Tăng Ni, hàng ngàn Phật tử đã tham dự Đại lễ mừng Đức Thích Ca thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc), trao Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm, tổ chức tại chùa Bằng (Linh Tiên tự), Hà Nội.
Đức Pháp chủ GHPGVN và quý Hòa thượng niêm hương, xưng tán Tam bảo trước buổi lễ
Đức Pháp chủ GHPGVN và quý Hòa thượng niêm hương, xưng tán Tam bảo trước buổi lễ

Quang lâm tham dự có Đức Pháp chủ GHPGVN - Trương lão Hòa thượng Thích Trí Quảng; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội và chư Tăng Ni Ban Trị sự, các tự viện ở Thủ đô cùng hàng ngàn Phật tử, mặc dù thời tiết khá rét với nhiệt độ xuống khoảng 11oC vào buổi sáng sớm.

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 1
Đông đảo chư Tăng Ni, Phật tử tham dự.

Sau nghi thức niêm hương bạch Phật, xưng tán đảnh lễ Tam bảo, Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp TP.Hà Nội đọc diễn văn. Theo đó, Thượng tọa nhấn mạnh về ý nghĩa thành đạo và đặc tính bình đẳng trong trong đạo Phật và cơ hội chuyển hóa dành cho mọi chúng sinh trên con đường hướng thiện và hướng thượng.

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 2
Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ đọc diễn văn kính mừng Đại lễ.

Đại diện các thành viên Đạo tràng Pháp Hoa thế hệ đầu tại miền Bắc, Phật tử Hoa Đạo Lịch đã có báo cáo về hành trình và sự phát triển của Đạo tràng Pháp Hoa 25 năm qua, do Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng thành lập từ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.

Theo đó, với những hạt nhân ban đầu chưa ngoài 80 thành viên, nay Đạo tràng Pháp Hoa đã thành lập hơn 60 đạo tràng ở các cơ sở tự viện trên ở các tỉnh, thành phố miền Bắc, với hàng chục ngàn thành viên, do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm làm Giáo thọ sư, Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ làm Cố vấn.

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 3
Phật tử Hoa Đạo Lịch đọc báo cáo về Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc.

Đạo tràng là cánh tay đắc lực, ngoại hộ Phật sự hoằng pháp cũng như các hoạt động của Giáo hội, vì sự trang nghiêm Tam bảo, lợi lạc cho số đông về cả hai phương diện vật chất và tinh thần, tâm linh. Số lượng thành viên tăng lên mỗi năm, được thống kê qua các đợt thọ y truyền thống.

Dịp này, có hơn 4.000 người đăng ký thọ y và khảo hạch kinh điển để nâng y, từ y thọ, y mở đến y nâu; trong đó có hơn 2.600 người phát tâm thọ y, trở thành hành giả Pháp Hoa.

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 4
Theo Ban Tổ chức, gần 5.000 Phật tử đăng ký tham dự Đại lễ.

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng nhắc lại nhân duyên lần đầu tiên ngài đến Hà Nội vào năm 1979, và sau đó, tham dự Hội nghị Đại biểu Thống nhất Phật giáo Việt Nam tháng 11-1981, và những nhân duyên khác khi đảm nhiệm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, đi thăm các tỉnh thành phía Bắc.

Trăn trở về lịch sử Phật giáo Việt Nam với dấu ấn phát triển thời Lý, Trần và hoàn cảnh thực tế lúc bấy giờ, ngài đã cân nhắc và chọn được pháp môn tu tập theo kinh Pháp hoa mà cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh (chùa Vạn Đức, Thủ Đức) thực hành, cùng kinh nghiệm và những điều tiếp thu trong lúc du học Nhật Bản, ngài đã thành lập Đạo tràng Pháp Hoa để làm hạt nhân cho phong trào tu học của người cư sĩ Phật tử.

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 5
Đức Pháp chủ trao phó chúc đến Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm trách nhiệm điều hành và lãnh đạo Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc.

Do trách nhiệm lãnh đạo tinh thần mới mà Giáo hội suy tôn tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX vừa qua, ngài đã phó chúc Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm trách nhiệm hướng dẫn Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) tu học theo tinh thần Chánh pháp và hạnh nguyện Phổ Hiền.

Dịp này, chư Tăng Ni, Phật tử Thủ đô và các tỉnh thành phía Bắc tham kiến, đảnh lễ khánh chúc Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đại diện dâng lời tác bạch và thọ lĩnh sự phó chúc của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng.

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 6
Đón nhận đạo từ của Đức Pháp chủ.

Đức Pháp chủ GHPGVN cũng đã trao Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Ni trưởng đến chư vị đủ hạ lạp, được xét duyệt tấn phong tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX vừa qua; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đại vị trao Giáo chỉ của Đức Pháp chủ tấn phong giáo phẩm Thượng tọa và Ni sư cho chư Tăng Ni trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Sau đây là một số hình ảnh về buổi lễ:

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 7

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 8

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 9

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 10

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 11

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 12

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 13

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 14

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 15

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 16

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 17

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 18

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 19

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 20

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 21

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 22

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 23

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 24

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 25

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 26

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 27

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 28

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 29

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 30

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 31

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 32

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 33

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 34

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 35

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 36

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 37

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 38

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 39

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 40

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 41

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 42

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 43

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 44

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 45

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 46

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 47

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 48

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 49

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 50
Đại lễ là sự kiện truyền thống được duy trì tại chùa Bằng 12 năm qua.

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây