Tác giả của cuốn sách nổi tiếng “Liễu Phàm tứ huấn” là Viên Liễu Phàm (1533-1606) sống vào thời nhà Minh, vốn có tên là Viên Hoàng, tự Khôn Nghi, là người ở huyện Ngô Giang, tỉnh Giang Tô. Cuộc đời ông từng được một cao nhân xem quẻ cho vô cùng chính xác, nhưng sau đó ông đã thay đổi được vận mệnh của mình.

Viên Liễu Phàm mất cha từ nhỏ, khi ông mới mười mấy tuổi thì mẹ đã buộc ông từ bỏ việc học và hành nghề y để kiếm tiền sinh sống, và cũng có thể cứu giúp người khác. Một lần nọ, ông đến chùa Từ Vân và gặp được một ông lão có tướng mạo phi thường, ông lão có một bộ râu dài, trông như một vị Thần tiên cốt cách thanh tao vô cùng, ông lão đó nói với Liễu Phàm rằng: “Anh là một người thuộc chốn quan trường, năm sau anh có thể tham gia ứng thí để vào trường trong cung, tại sao anh lại không đi học vậy?”.

Viên Liễu Phàm bèn kể cho ông lão biết lý do là mẹ ông bảo thôi học và theo nghề y. Ông lão tự xưng mình họ Khổng, là người Vân Nam, đã nhận được chân truyền tinh thông về “Hoàng cực số” (tên một quyển sách, một phép xem quẻ) của Thiệu Khang Tiết tiên sinh thời nhà Tống truyền lại. Ông lão nói với Viên Liễu Phàm rằng, theo số phận đã an bài thì “Hoàng cực số” này sẽ được truyền lại cho ông.

Thế là Viên Liễu Phàm mời ông lão họ Khổng này về nhà, và kể lại sự việc cho mẹ mình biết. Người mẹ nói: “Nếu ngài đây tinh thông về lý số xem mệnh, thì nhờ ông xem giúp con một quẻ thử xem có linh nghiệm không”. Kết quả, theo như tính toán của Khổng tiên sinh, tuy rằng những chuyện rất nhỏ thôi nhưng cũng đều nói trúng cả.