Lãnh đạo tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết tại Đình Lập, Lộc Bình, Chi Lăng

Thứ hai - 14/11/2022 11:39
Sáng 13/11, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư thôn Bình Chương 1, xã Đình Lập, huyện Đình Lập.
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại ngày hội
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại ngày hội

Cùng dự có đồng chí Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh; lãnh đạo huyện Đình Lập.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà khu dân cư thôn Bình Chương 1.

Khu dân cư thôn Bình Chương 1 hiện có 112 hộ, với 473 nhân khẩu, có 4 dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Dao cùng sinh sống. Trong năm 2022, Ban công tác mặt trận và các đoàn thể trong thôn đã quan tâm phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tin tưởng và chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, hương ước thôn bản. Cùng đó, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương; Nhân dân trong thôn phát huy tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo trong lao động sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng.

Đồng chí Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà người có uy tín tại ngày hội.

Đến nay, 100% hộ dân trong thôn có phương tiện nghe nhìn, sử dụng nước hợp vệ sinh; thôn chỉ còn 3 hộ nghèo, giảm 1 hộ so với năm 2021; khu dân cư ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Năm 2022, Bình Chương 1 có 110/112 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 98,2%.

Lãnh đạo Huyện ủy Đình Lập tặng quà khu dân cư thôn Bình Chương 1, xã Đình Lập.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả Nhân dân thôn Bình Chương 1, xã Đình Lập đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã Đình Lập và huyện Đình Lập tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ để khu dân cư thôn Bình Chương 1 phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, chủ động khắc phục khó khăn, làm tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Cùng đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để chia sẻ, giúp đỡ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở; động viên, khích lệ để mỗi người dân, mỗi gia đình nỗ lực phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng; tập trung tuyên truyền những quy định, chế độ chính sách mới để các tầng lớp Nhân dân hiểu, đồng thuận và thực hiện, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo kích động gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phần thi kéo co tại ngày hội đại đoàn kết khu dân cư thôn Bình Chương 1, xã Đình Lập, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho bà con.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tặng quà khu dân cư; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng quà người có uy tín, lãnh đạo huyện và xã cũng có phần quà tặng khu dân cư.

Ngay sau phần lễ là phần hội với nhiều hoạt động, trò chơi như kéo co, đẩy gậy, thi đấu bóng đá, tạo không khí vui tươi và tăng cường tình đoàn kết trong Nhân dân địa phương.

* Cũng trong sáng 13/11, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Phai Bây, xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình.

Khu dân cư thôn Phai Bây có 94 hộ với 468 nhân khẩu. Năm 2022, Nhân dân trong thôn đã đoàn kết, tích cực tham gia phát triển kinh tế, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hiện nay, 100% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh; 94/94 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá; thôn Phai Bây đạt danh hiệu khu dân cư văn hoá. Trong năm, được sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền và sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân, Nhà văn hoá thôn đã được xây mới khang trang, sạch đẹp…

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho các hộ dân thôn Phai Bây.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương những kết quả thôn Phai Bây đã đạt được trong năm qua. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Công tác mặt trận khu dân cư cần tiếp tục phát huy vai trò, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh; tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống văn hoá, phát huy và giữ gìn truyền thống, nếp sống văn minh. Đối với cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc các cấp cần tiếp tục bám sát địa bàn dân cư, quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Người dân thôn Phai Bây vui hội với các trò chơi dân gian.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng quà của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho Nhân dân khu Phai Bây;  lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho người có uy tín của khu dân cư.

Tại ngày hội, Nhân dân khu dân cư Phai Bây và các đại biểu đã cùng tham gia nhiều trò chơi dân gian đặc sắc gồm bịt mắt bắt vịt, đẩy gậy, nhảy bao bố.

Trước đó, sáng 12/11, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Chợ Hoàng, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng. 

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tặng quà chúc mừng Nhân dân khu dân cư thôn Chợ Hoàng.

Thôn Chợ Hoàng hiện nay có 99 hộ gia đình sinh sống với 426 nhân khẩu. Những năm qua, dưới sự chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, Nhân dân trong thôn luôn  tích cực tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống. Đến nay thôn chỉ còn 4 hộ nghèo, người dân luôn đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Hiện 100% các hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; năm 2022, thôn có 92/99 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá; thôn Chợ Hoàng đạt danh hiệu khu dân cư văn hoá.

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh tặng quà cho người có uy tín thôn Chợ Hoàng.

Lãnh đạo huyện Chi Lăng tặng hoa chúc mừng khu dân cư thôn Chợ Hoàng.

Người dân khu dân cư thôn Chợ Hoàng phấn khởi tham gia phần hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí  Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chúc mừng những kết quả mà khu dân cư thôn Chợ Hoàng đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, cấp uỷ chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đổi mới nội dung phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; vận động Nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Nhân dịp này, đoàn công tác của tỉnh, huyện, các doanh nghiệp… đã tặng quà chúc mừng Nhân dân khu dân cư thôn Chợ Hoàng.

* Cũng trong sáng 12/11, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu Đoàn Kết, thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập. 

Đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại ngày hội.

Khu Đoàn Kết hiện có 156 hộ gia đình với 426 nhân khẩu với 5 dân tộc là Kinh, Tày, Nùng, Dao, Sán Chỉ cùng sinh sống. Thời gian qua, các hộ dân trong khu luôn chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cùng nhau hưởng ứng thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, ngành, tổ chức phát động.

Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của khu đạt trên 49 triệu đồng/người/năm; 100% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 90% hộ dùng nước hợp vệ sinh; 100% các hộ có phương tiện nghe nhìn; 140/156 hộ được công nhận đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 92,5%; khu dân cư được UBND xã đề nghị công nhận là khu dân cư văn hoá…

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà cho đại diện Khu Đoàn Kết.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà  Nhân dân khu dân cư Đoàn Kết, thị trấn nông trường Thái Bình đạt được trong năm 2022.

Đồng chí đề nghị cấp ủy cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội huyện, xã và ban công tác Mặt trận ở khu dân cư Đoàn Kết tiếp tục quan tâm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết, đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện đầy đủ các chính sách, kịp thời giải quyết những vấn đề mà người dân quan tâm; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho Nhân dân về những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Nhân dân tham dự trò chơi dân gian tại ngày hội.

Nhân dịp này, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh Ủy đã tặng quà của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho Nhân dân khu Đoàn Kết; đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng 1 suất quà cho người có uy tín của khu dân cư.

Tại ngày hội, Nhân dân khu dân cư Đoàn Kết và các đại biểu đã cùng tham gia nhiều trò chơi dân gian vui tươi, đặc sắc như đẩy gậy, kéo co…

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây